TDU's Forslag

Objektnummer: SCP-001

Objektklasse: Anatta

Trusselnivå: Rød

Spesielle Inneslutningsprosedyrer: På grunn av naturen til SCP-001 er fullstendig inneslutning ikke mulig for øyeblikket. Som sådan er fokuset på å forhindre SCP-001. MS-Beta-15 ("Kvalitetsforsikring") har til oppgave å overvåke filer som lastes opp til SCP-databasen for mulig SCP-001-innflytelse. Filer flagget av MS-Beta-15 blir gjennomgått av RAISA, faktasjekket og løst.

Beskrivelse: SCP-001 er et fenomen som påvirker SCP-filer i serie VI og nyere, i den engelske SCP-databasen. SCP-filer under innflytelse av SCP-001 viser generelt en redusert kvalitet etter hvert som artikkelen fortsetter og mangel på profesjonell oppførsel. Disse effektene fører vanligvis til sub-par inneslutningsprosedyrer og en generell mangel på forståelse for hvordan anomali fungerer.

SCP-001 ble oppdaget i 2013 etter et utall SCP-filer av lav kvalitet som ble lagt ut i databasen, hvorav mange fortjente ikke klassifisering som SCP-objekter. Disse filene ble oppdaget av Institutt for Analyse. RAISA ble varslet, og filene ble faktasjekket og oppdatert til Foundation-standarder. Flere andre bølger av SCP-001 berørte filer førte til klassifiseringen av avviket i 2019.

Et overveldende flertall av filer som er berørt av SCP-001, sentrerer rundt en humanoid SCP eller en anomali som kan forårsake et K-klassescenario. Heldigvis har de fleste av disse uregelmessighetene vist seg å være fiktive. De spesielle inneslutningsprosedyrene for disse uregelmessighetene har vist seg å være både uprofesjonelle og utilstrekkelige. Mangelen på klarhet i disse prosedyrene har ført til en estimert █████ total inneslutningsbrudd og en ukjent mengde tap.

Tillegg 001-01: Det følgende er et eksempel på en fil som er berørt av SCP-001 i serie X. Avviket som er beskrevet i filen har vist seg å være fiktive.

Tillegg 001-2: Opprettelse av MS Beta-15 ("Kvalitetsforsikring")

Den 31/12/2019, etter den femte bølgen av filer rammet av SCP-001, beordret O5-rådet opprettelsen av en ny militærstyrke MS Beta-15 ("Kvalitetaforsikring"). MS Beta-15 består av personell hentet fra RAISA, Institutt for Analyse, MMS Alpha-2 ("Trajtimi"), MMS Epsilon-9 (IT-Støtte), og MMS-Omega-10 ("Storebror"), og oppgave å gjennomgå filer lastet opp til SCP-databasen for mulig SCP-001-infeksjon.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License