SCP-990
rating: +1+x
scp990-new.jpg

Konstnärlig skildring av SCP-990.

Föremål #: SCP-990

Föremålsklass: Keter

Särskilda Förvaringsåtgärder: För närvarande har ingen inneslutning av SCP-990 utformats. All personal med förslag till inneslutning av SCP-990 ska rapportera till Dr. ██████████. Alla idéer är välkomna, oavsett vem som föreslår dem.

Beskrivning: SCP-990 är generellt en man klädd i en kostym från Kalla Kriget som visar sig för stiftelsepersonal genom drömmar. Än så länge har ingen stiftelsepersonal möt SCP-990 i den verkliga världen; om han motsvarar en verklig människa, har vi ännu inte hittat honom. För nuvarande har det inte varit några rapporter av att SCP-990 visar sig för icke-stiftelsepersonal.

SCP-990 har dykt upp för stiftelsepersonal sedan [DATA STRUKEN]. SCP-990s existens kom i dagen när flera agenter diskuterat att de haft drömmar om en liknande individ. Flera andra agenter rapporterade dröm-observationer av en individ som matchar beskrivningen av SCP-990. Fenomenet fick inte officiell SCP klassifikation förrän följderna av händelse-990-07.

Händelselogg 990-07:

Agent ██████ misslyckades att rapportera för tjänst på hans bestämda tid. Han hittades istället i sitt logi, sovandes. Subjektet hade sovit i ungefär arton (18) timmar och alla påföljande försök att väcka honom misslyckades. Subjektet transporterades till medicinsk fjärd.

Efter över 40 timmar av sömn vaknade subjektet i ett mycket upprört tillstånd. Subjektet sprang enligt uppgift genom anläggningen skrikande högt om "världens undergång". Även efter att ha blivit tungt nedsövd, förblev alla hans kroppsliga funktioner i ett farligt accelererat tillstånd: ökad hjärtfrekvens, högt blodtryck, etc.

Subjektet beskrev en man matchande det regelbundna utseendet av SCP-990. Enligt Dr. ██████████'s rapport, beskrev agenten noggrant en rad händelser som skulle leda till att flera taktiska kärnmissiler avfyras in i Centrala Europa och Östra Asien, vilket slutligen skulle leda till utrotningen av 98% av mänskligheten och en total kollaps av det mänskliga samhället. Agenten påstås att informationen hade beskrivits till honom av SCP-990 medan han var fångad inom sin dröm.

Mobila Specialstyrkan ██-█ skickades för att eliminera det inledande hotet som hade påbörjat händelserna. MTF ██-█ lyckades och krisen avvärjdes. Agent ██████, emellertid, överlevde inte och dog av chock-liknande symptom.

Sedan Händelse-990-07, har SCP-990 visat sig för flera i stiftelsepersonalen och utfört liknande hot. Än så länge har ingen situation i skalan av Händelse-990-07's ägt rum; dock har SCP-990 lyckats förutspå dödsfallen av doktorerna ████, ██████, och ████ såväl som förstörelsen av Övervakningsstation Epsilon-38, and [DATA STRUKEN]. Alla hot utförda av SCP-990 ska rapporteras till Stiftelsemyndigheter, oavsett allvarlighetsgrad.

Stiftelsepersonal anses vara fria till att konversera med SCP-990 om han visar sig för dem och uppmuntras att försöka få ut information ur subjektet angående sig själv. Dessutom har Dr. ██████████ uttalat sig om att den som kan fastställa ifall SCP-990 har en motsvarande kropp någonstans i världen eller inte, kommer att bli väl belönad.

Dokument 990-02:
Följande är en intervju genomförd mellan Dr. ██████████ och SCP-990. Fastän intervjun inte upptecknades förrän Dr. ██████████ vaknade, har hans minne bevisligen varit mycket exakt och pålitligt.

Dr. ██████████: Ange ditt namn.

SCP-990: Försöker du genomföra en intervju?

Dr. ██████████: Ja. Är det okej?

SCP-990: Visst, jag är med.

Dr. ██████████: Vänligen ange ditt namn.

SCP-990: Vad sägs om Tony?

Dr. ██████████: Tony? Är ditt namn Tony?

SCP-990: Jag tror att en person har rätten att bli kallad vad den än vill kallad.

Dr. ██████████: Nåväl, Tony får det bli.

SCP-990: Jag har faktiskt ändrat mig. Vad sägs om Richard?

Dr. ██████████: Det går bra för mig.

SCP-990: Richard får det bli. Vad är din nästa fråga?

Dr. ██████████: Varför hotar du stiftelsepersonal?

SCP-990: Hotar? Vem är det som hotar?

Dr. ██████████: Du har förutspått ett flertal olyckliga händelser involverande stiftelsen.
SCP-990: Och har någon skada förekommit från det?

Dr. ██████████: Du mördade Agent ██████.

SCP-990: [efter en lång paus] Doktorn, jag tror att du har fel intryck av mig.

Dr. ██████████: Hur så?

SCP-990: Jag är inte den onda här.

Dr. ██████████: Jag var inte medveten om att det fanns en "ond" person.

SCP-990: Åh, det finns det.

Dr. ██████████: Vem?

SCP-990: [en annan lång paus] SCP ██████████.

Dr. ██████████: Det finns ingen SCP med den beteckningen och det kommer inte göra det på ett tag.

SCP-990: Såklart inte. Hon har inte ens blivit född, mycket mindre klassificerad av din stiftelse.

Dr. ██████████: Är det här en annan förutsägelse?

SCP-990: Detta är ditt uppvaknande

Vid den här punkten väcktes Dr. ██████████ av sin väckarklocka och påbörjade sedan att transkribera intervjun.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License