SCP-701
rating: +2+x
scp-701-new.jpg

Stillbild av SCP-701-1 under SCP-701-19██-A

Föremål: SCP-701

Föremålsklass: Euklides

Särskild förvaringsprocedur: Alla föremål med anknytning till SCP-701 ska förvaras med tredubbla låsanordningar i arkivet på Silo-██. Dessa föremål uppgick vid den senaste inventering till: två exemplar i kvartband av manuskriptet, daterade till 1640; 27 exemplar av utgåvan i pocketformat från 1965; tio exemplar av den inbundna utgåvan från 1971; 21 floppy-disketter med data som beslagtogs i räden mot [DATA UTRADERAD]; ett kassettband i format S-VHS, se SCP-701-19██A; samt en kniv i rostfritt stål, vars ursprung vid dags dato är oklart, se SCP-701-19██B. Föremålen får under inga omständigheter lämna sitt förvaringsutrymme. Tillträde får förvaringsutrymmet får inte ske utan att Dr. L████, R█████ och J██████ personligen närvarar.

Beskrivning: SCP-701 är ett teatermanuskript med titeln Tragedin om den Hängde Kungen. Manuskriptet är skrivet under det tidiga 1600-talet och det är en tragedi om hämnd i fem akter. Uppsättningar av pjäsen har kunnat kopplas till plötsliga psykoser och suicidalitet hos såväl skådespelare som publik, men har också vid flera tillfällen tyckts frammana ett självständigt objekt i form av en humanoid figur, se SCP-701-1. Historiska översikter har beräknat att teatermanuskriptet in alles krävt mellan █████ och █████ människoliv under loppet av de senaste trehundra åren.1

Av de ██ kända uppsättningarna är det bara ██ stycken, 36,78% som fått någon av de nedan beskrivna följderna. Generellt följer de då ett mönster som enligt vittnesmålen och utredningarna ungefär ser ut som följer2:

 • Under perioden 1-2 veckor innan SCP-701 börjar skådespelare under repetitionerna spontant avvika från manuskriptet som det publicerats. Snarare än improvisationer eller egna bearbetningar av manustexten, tar detta form av konsekventa och sammanhängande nya tillägg, som om skådespelarna börjat läsa ur ett annat manus. Såväl skådespelare som regissörer tycks inte märka av dessa förändring och reagerar oförstående om någon påtalar dem. Enligt dem har manuskriptet innehållit dessa förändringar sedan de började repetera.
 • Under perioden 1-2 timmar innan SCP-701 börjar SCP-701-1, det självständiga objektet i form av en humanoid figur, manifestera sig på eller omkring scenen. Detta inträffar oftast under den senare delen av första akten och generellt syns SCP-701-1 i bakgrunden eller vid sidan av scenens mittpunkt. Den har också setts gå in på eller lämna scenen, men det finns inga rapporter om att den visat sig bakom scenen eller bland publiken. Om den lämnar scenen försvinner den i regel. I detta tidiga skede brukar skådespelarna generellt inte notera eller kommentera SCP-701-1.
 • SCP-701 som händelse inleds då SCP-701-1 börjar röra sig i förgrunden under bankettscenen i femte akten. Då väver skådespelarna in den i pjäsen och börjar referera till den som Den Hängde Kungen. Efter några minuter inträffar de första morden: Skådespelarna börjar då, som en del av manuskriptet, döda varandra eller begå självmord, ibland med hjälp av föremål som tycks uppstå ur ingenting på scenen. I publiken uppstår upplopp då enskilda åskådare grips av blint raseri och anfaller varandra, oavsett om de sedan innan kände varandra eller ej.
 • När händelsen SCP-701 är över tar sig överlevande åskådare ut ur lokalen där pjäsen spelats upp och fortsätter sina aggressioner mot förbipasserande på gatan. I flera fall har överlevande fängslats eller oskadliggjorts med sömnmedel tills dem, efter i snitt cirka 24 timmar, börjat lugna sig. Om de överlevande offren för SCP-701 alls minns det inträffade, diagnosticeras de ofta med PTSD3, och i allvarligare fall har de efter händelsen hamnat i en längre period av koma eller lidit av psykoser.

För fördjupning i hur ett typfall av SCP-701 ser ut, se analysen i Händelserapport: SCP 701-19██-1 om händelserna 19██ i █████████████, ████, då en gymnasieskolas teatersällskap satte upp pjäsen. För mer information om manuskriptets innehåll, se Dokument SCP-701-1640-B-1

SCP-701 är klassat som ett självutvecklande memetiskt virus, vars källa är manuskriptets text. Dr. L████ har framfört hypotesen att SCP-701 kan utlösas av [DATA UTRADERAD], en hypotes av stöds av de höga nivåer av ██████████ som uppmättes av en satellit ovanför [DATA UTRADERAD] i samband med incidenten 19██. Detta indikerar att [DATA UTRADERAD].

Stiftelsens personal och agenter har stående order att ett så tidigt skede som möjligt stoppa och förhindra alla framföranden av manuskriptet, såväl i form av teateruppsättningar som nya publiceringar. Vad gäller de versioner av manuskriptet som finns publicerade på Internet, ibland under andra titlar, ska dem i mesta möjliga mån identifieras och raderas. Ett antal redan kända versioner finns publicerade, där Stiftelsens personal och agenter misslyckats med att lokalisera varifrån eller av vem de är publicerade. Dessa skall så långt det är möjligt gömmas. De flesta exemplar av upplagan av manuskriptet tryckt 1971 har destruerats, men exemplar av upplagan tryckt 1965 finns fortfarande kvar i cirkulation, och dyker med jämna mellanrum upp på bibliotek i högskolor och gymnasier. Dessa skall omedelbart destrueras när de identifierats.

Manuskriptets historia går tillbaka till 1640, då det under titeln The Hanged King's Tragedy först publicerades. Författaren anges inte och förläggaren William Cook försvann ur de historiska källorna kort därefter. Manuskriptet omnämns inte i samtida förteckningar över pjäser och föreställningar.

Den tidigast kända händelsen som kan klassas som SCP-701 inträffade år 18██ då manuskriptet sattes upp ██████ i USA. Andra historiskt anmärkningsvärda uppsättningar är: den år 19██ på en mindre teater i █████ i ███████████; den år 1964 på Universitetet i ███████████ i ███████; den år 19██ på Universitetet i ██████, som för övrigt blev den första händelsen klassad som SCP-701 där Stiftelsens agenter sattes in; den år 19██ av en grupp studenter i ███████ i Kalifornien; den av TV-kanalen █████ Broadcasting Corporation inspelade uppsättningen år 19██ som Stiftelsens agenter i ett sent skede lyckades stoppa från sändning, samt den år 19██ i ███████████████ i delstaten Ohio i USA. För mer information om den sistnämnda händelsen, se händelserapport SCP-701-19██-1.

Publiceringshistorik:

 • Ursprungsupplagan i kvartsband från 1640 (samtliga exemplar i Stiftelsens ägo)
 • Upplaga i folioformat från 1733 (förnyad upplaga utgiven år 1790)
 • Upplaga från Cambridge University Press från 1813
 • Upplaga i pocketformat från 1965
 • Hårdbunden upplaga från 1971

Agenter bör notera att exemplar av pjäsen ofta felsorterats under andra titlar eller stavningar därav. Dessutom har fotokopior av 1965 års pocketupplaga påträffats i cirkulation på teaterfakulteterna vid flera lärosäten i Storbritannien och USA.

Övrigt:

 • Med avseende på den, enligt mig, höga sannolikheten för [DATA UTRADERAD] så rekommenderar jag återigen att SCP-701 uppgraderas till Keternivå. SCP-701:s memetiska virus kan mycket väl vara startskottet för ett invasionsscenario. Dessutom [DATA UTRADERAD]- -Dr. L████, - 1237116060.
 • Avslag. Inget i vår nuvarande information över SCP-701 tyder på ett Typ XK-scenario. Tills dess att vi fått ta del av ytterligare data kommer klassificeringen förbli Euklides. (Dags att inse det, Dr. L████, det här är sedan länge uppdagat. Och i den här branschen kan vi skatta oss lyckliga om vi endast mister cirka 100 människor vart tionde år. - O5-█, - 1237197060
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License