SCP-3008

Föremål: SCP-3008

Föremålsklass: Euklid

Speciella Förvaringsprocedurer: Handelsparken som innehåller SCP-3008 har köpts av Stiftelsen och omvandlats till Anläggning-██. Alla offentliga vägar som leder till eller passerar Anläggning-██ har blivit omledda

Ingången till SCP-3008 måste stå under konstant övervakning. Tillträde till SCP-3008 är strängt förbjudet, förutom under testning och då endast med huvudforskarens tillåtelse.

Personer som kommer ut ur SCP-3008 skall häktas. informeras om sin situation och sedan amnesticeras. Beroende på varaktigheten av deras vistelse i SCP-3008, kan personerna ifråga behöva ges en uppdiktad förklaring till deras långa frånvaro innan frisläppning.

Alla andra entiteter som kommer ut ur SCP-3008 skall likvideras.

Beskrivning: SCP-3008 är ett varuhus som tidigare ägdes av och märktes som IKEA, en populär möbelkedja. En person som går in i SCP-3008 genom huvudingången och sedan passerar utom synhåll av dörrarna kommer att bli förflyttad till SCP-3008-1. Förflyttningen går oftast obemärkt då det från offrets perspektiv inte skett någon märkbar förändring. Först när offret försöker återvända till ingången blir de medvetna om situationen.

SCP-3008-1 är ett utrymme som liknar insidan av ett IKEA-varuhus sträcker sig långt bortom gränserna för vad som fysiskt kan rymmas inom varuhus dimensioner. Nuvarande mätningar indikerar ett område på minst 10 km2 utan märkbara externa gränser i någon riktning. Försök att mäta utrymmet med hjälp av laseravståndsmätare har endast gett oklara resultat, varför det spekulerats att området kan vara oändligt.

SCP-3008-1 bebos av ett okänt antal av civila fångade innan säkring. Insamlad information tyder på att de har skapat en rudimentär civilisation inom SCP-3008-1 och byggt bosättningar och befästningar i syfte att försvara sig mot SCP-3008-2

SCP-3008-2 är människolika entiteter som existerar inuti SCP-3008-1. Medan de till ytan liknar människor, besitter de överdrivna och oregelbundna kroppsliga proportioner;ofta beskrivs de som för korta eller för långa. De saknar ansiktsdrag och i alla observerade fall bär de gul skjorta med blå byxor i linje med den vanliga IKEA-uniformen.

SCP-3008-1 har en rudimentär dygnsrytm som utgår ifrån takbelysningen i SCP-3008, som tänds och släcks utefter det ursprungliga varuhusets öppnings- och stängningstider. Under "nattetid" blir SCP-3008-2 våldsamma mot alla andra livsformer inom SCP-3008-1. De har under dessa våldsepisoder hörts vokalisera fraser på engelska som vanligtvis är varianter av: "Butiken är nu stängd, vänligen lämna byggnaden". Under 'dagtid' återgår instanserna av SCP-3008-2 till ett passivt tillstånd och börjar ill synes slumpmässigt röra sig igenom. De svarar inte på tilltal eller andra verbala signaler i detta tillstånd, men reagerar våldsamt på angrepp.

SCP-3008-1 har en eller flera utgångar. Dessa utgångar verkar dock sakna någon fast position vilket gör det svårt att lämna SCP-3008-1 när man väl är inne. Bruk av någon annan dörr förutom huvudingången för inträde eller försök att bryta sig igenom väggarna i detaljhandeln leder en bara till det ursprungliga icke-anomala varuhusets interiör.

Sedan förvaring började har 14 individer kunnat lämna SCP-3008. Efter genomgående redogörelser över situationen har alla personer amnesticerats och frisläppts.

Incident 3008-1: Klockan 00:37, ██/██/200█, lämnade en mänsklig man SCP-3008, följt 10 sekunder senare av ett exemlarl av SCP-3008-2.Mannen fångades och dödades av SCP-3008-2 innan exemplariet själv dödades av beväpnad insatspersonal. Denna incident representerar den enda gången ett exemplar av SCP-3008-2 har observerats lämna SCP-3008. En obduktion gjordes på hela kroppen; se SCP-3008-2:s obduktionsjournal för fler detaljer.

Mannen höll en IKEA-märkt loggbok som ser ut att dokumentera hans tid inom SCP-3008-1 och som transkriberats ord för ord nedan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License