Scp 178
rating: +1+x

Föremål: SCP-178

Föremålsklass: Euklid

Särskilda förvaringsprocedurer: SCP-178 ska förvaras i en Klass 3 Anomali Objektbehållare bevakad av inte mindre än två (2) beväpnad personal med nivå-3 godkännande när det inte genomgår testning. Föremålet får endast tas bort från förvaring med skriftligt tillstånd från personal med nivå-4 godkännande eller högre. Efter Incident #178-14-Alfa ska alla tester fjärrövervakas och närvaro av all personal förutom testpersoner i testområdet under experiment är uttryckligen förbjuden.

Beskrivning: SCP-178 är ett par vita stereoskopiska ("3-D") glasögon med en rektangulär vit kartongram och linser av transparent blå och röd (vänster respektive höger linser) plast. Föremålet visar inga ovanliga fysiska egenskaper bortsett från en lätt missfärgning av kartongen som överensstämmer med ålder. När den bärs börjar bäraren uppfatta stora tvåbenta varelser utöver sin vanliga omgivning. Varelser uppvisar enligt uppgift ett fogligt och ibland nyfiket beteende (rapporter inkluderar varelser som lutar sig över axlarna på personer som arbetar och observerar dem med intresse), med ett undantag. Alla försök från bäraren eller någon annan personal (se Incidentrapport #178-14-Alfa) att direkt interigera med varelserna resulterar i allvarliga rivsår som plötsligt dyker upp på personer som är inblandade. Uppkomsten av rivsåren är snabb och fortsätter tills ögonblicket bäraren avlider. Mönstret av rivsåren överensstämmer alltid med att skäras med tre (3) parallella, avsmalnande vassa föremål med längden mellan 14,2 och 27,4 cm och maximal tjocklek som varierar mellan 2,9 och 8,1 cm. Inspelnings- och mätningsinstrument som använts under testning kunde inte upptäcka några avvikelser, inklusive medan rivsåren uppkom på ämnet/ämnena. Personer rapporterar inte att de hör något ljud från varelserna. Långvarig observation av personer som exponerats för objektet visar inga bestående effekter. Stereoskopiska bilder som visas genom genom objektet verkar tredimensionella.

Tillägg #1: Objektet upphittades den ██/██/19██ i ███████, Tennessee, av Agent [RADERAT], arbetande som en hemlig agent i the U.S. Fish and Wildlife Service, som anlände till staden efter rapporter om ett █ år gammalt barn som hittades död i sitt sovrum på andra våningen tydligen som ett resulatat av en ovanlig misshandel. Agent [RADERAT] lade märke till en blodig stereoskopisk bild av ett pariserhjul intill där barnet upptäcktes, och efter en del sökningar, hittade föremålet under barnets säng där det tydligen hade kastats under barnets dödsplågor. Agent [RADERAT] fortsatte sedan med att anropa ett återhämtningsteam till sin plats. Efter återhämtningsteamets ankomst, Agent [RADERAT] bar på föremålet och tittade på bilden och rapporterade inget ovanligt förrän han vände huvudet åt vänster, varefter han märkte en varelse ungefär "en tum" från hans ansikte lutad över axeln och tittade på den stereoskopiska bilden. Vid förhör rapporterade Agent [RADERAT] också att han märkte flera andra varelser i rummet som observerade honom och återhämtningsteamet. Agent [RADERAT] avstod från att försöka interagera med varelserna och objektet återhämtades utan händelse.

Tillägg #2: Alla experiment ska registreras i fil #178-E.

Tillägg #3: Personal med nivå-4 godkännande är uppmanade att läsa Incidentrapport #178-14-Alfa. Läsning av Incidentrapport #178-14-Alfa är obligatorisk för all personal med nivå-4 godkännande eller högre som övervakar eller godkänner experiment med föremålet.

VARNING: Underlåtenhet att följa Tillägg #3 är skäl för disciplinära åtgärder.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License