SCP-173
rating: +10+x

Föremål: SCP-173

Föremålsklass: Euklid

Särskilda förvaringsprocedurer: Objekt SCP-173 skall alltid hållas i ett låst förvaringsutrymme. När tillträde krävs till SCP-173:s förvaringskammare får aldrig färre än tre personer tillträda kammaren samtidigt, därefter måste dörren stängas och låsas. Två personer måste bibehålla konstant ögonkontakt med SCP-173 tills dess att all personal utrymts och kammaren åter låsts.

Beskrivning: Flyttad till Anläggning-19 år 1993. Ursprung fortsatt oklart. Föremålet är tillverkat av betong och armeringsstål och bär spår av sprejfärg av märket Krylon. SCP-173 är snabbrörlig och extremt fientlig. Objektet kan emellertid inte röra sig så länge den står under uppsikt. Därför får uppsikten över SCP-173 aldrig brytas och personal som hanterar objektet har order att förvarna varandra innan de blinkar. Objektet attackerar genom att bryta sina offers nacke vid den översta kotan eller genom att strypa offret. Personal som övervakar kammaren kan höra ljud av stenar som skrapas mot varandra inifrån, även fast den är tom. Detta är normalt och behöver inte rapporteras in.

Den rödbruna vätska som bildas på golvet i kammaren är en kombination av avföring och blod. Denna vätskas ursprung är okänt. Kammaren måste rengöras varannan vecka.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License