SCP-173
rating: +10+x
scp-heritage-v3.png

Föremål: SCP-173

Föremålsklass: Euklider

Särskilda förvaringsprocedurer: Objekt SCP-173 skall alltid hållas i ett låst förvaringsutrymme. När personal är tvungna att gå in i SCP-173:s förvaringskammare får aldrig färre än tre personer gå in samtidigt och dörren måste stängas och låsas efter dem. Två personer måste bibehålla konstant ögonkontakt med SCP-173 tills dess att all personal utrymt och låst kammaren.

Beskrivning: Flyttad till Anläggning-19 år 1993. Ursprung fortsatt oklart. Den är konstruerad av betong och armeringsstål och bär spår av sprejfärg av märket Krylon. SCP-173 är snabbrörlig och extremt fientlig. Objektet kan emellertid inte röra sig om den är under uppsikt. Därför får uppsikten över SCP-173 aldrig brytas och personal som hanterar objektet har order att förvarna varandra innan de blinkar. Objektet attackerar genom att bryta sina offers nacke vid den översta kotan eller genom att strypa offret. Personal som övervakar kammaren kan höra ljud av stenar som skrapas mot varandra inifrån, även fast den är tom. Detta är normalt och behöver inte rapporteras in.

Den rödbruna vätskan som bildas på golvet i kammaren är en kombination av avföring och blod. Denna vätskas ursprung är okänt. Kammaren måste rengöras varannan vecka.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License