SCP-096

Föremål #: SCP-096

Objektklassificering: Euklider

Särskilda Förvaringsåtgärder: SCP-096 ska hållas i sin cell, en 5m x 5m x 5m lufttät stålkub, vid alla tillfällen. Veckovisa koller efter sprickor eller hål är obligatoriska. Det ska absoluta inte finnas någon videoövervakning eller optiska verktyg av något slag inne i SCP-096s cell. Säkerhetspersonal ska använda förinstallerade trycksensorer och laserdetektorer för att försäkra SCP-096s närvaro inne i cellen.
Alla fotografier, videos eller inspelningar av SCP-096s likhet är strikt förbjudna utan bekräftelse från Dr. ███ och 05-█.

Beskrivning: SCP-096 är en humanoid varelse som mäts cirka 2.38 meter i höjd. Subjektet tyder på att ha väldigt lite muskelmassa, preliminära analyser av SCP-096s kroppsmassa tyder också på mild undernäring. Armarna är mycket oproportionerliga till resten av föremålets kropp och mäts vara ungefär 1.5 meter var. Huden saknar för det mesta pigmentering utan några tecken på kroppshår.

SCP-096s käke kan öppnas upp till fyra (4) gånger mer än en vanlig människa. Andra ansiktsdrag består liknande till en vanlig människa, med undantag för ögonen, som också saknar pigment. Det är inte ännu känt om SCP-096 är blind eller ej. Den visar inga tecken på högre hjärnfunktioner och anses vara förnumstig.

SCP-096 är vanligtvis extremt foglig, trycksensorer inne i dess cell indikerar att den spenderar den mesta tiden vid den östra väggen. Dock, när någon har sett SCP-096s ansikte, vare sig det är direkt, via en video eller även ett foto kommer hen att inta ett stadie av avsevärd känslomässig bedrövelse. SCP-096 kommer att täcka för sitt ansikte med sina händer och börja skrika, gråta och babbla osammanhängande. Ungefär en (1) eller två (2) minuter efter första observationen kommer SCP-096 börja springa till personen som såg dess ansikte (som vid denna tidpunkt kommer att kallas för SCP-096-1).

Dokumenterade hastigheter har varierat mellan trettiofem (35) km/h och ███ km/h och verkar bero på distansen från SCP-096-1. Vid detta tillfälle kan inget material eller metod hejda SCP-096s framsteg.Den faktiska positionen av SCP-096-1 verkar inte påverka SCP-096s svar; Den verkar ha ett infött sinne av SCP-096-1s position. Notera: Denna reaktion uppstår ej när man ser en artistisk avbildning (se Dokument 096-1).

När föremålet anländer vid SCP-096-1s position kommer SCP-096 att döda och [DATA UTRADERAT] SCP-096-1. 100% av fall har varit utan spår av SCP-096-1. SCP-096 kommer sedan att sätta sig ned i flera minuter innan den återfår fattningen och blir foglig igen. Den kommer sedan att försöka ta sig tillbaka till sin naturliga omgivning, [DATA STRUKEN]

På grund av möjligheten av en massiv kedjereaktion, inkluderande utbrytning av Stiftelsens hemligheter och stor förlust av civila liv ska återvinnande av föremålet anses vara en Alfa prioritet.

Dr. ███ har också begärt omedelbar terminering av SCP-096 (se Intervju 096-1). Ordern inväntar bekräftelse. Termineringsordern har godkänts och skall utföras av Dr. ███ på [DATA STRUKEN]. Se Incident-096-1-A.


Ljudlogg från Intervju 096-1:

Intervjuare: Dr. ███
Intervjuad: Kapten (Pens.) █████████, före-detta befälhavare av återvinningsteam Zulu 9-A
Återvinnings Incident #096-1-A

<Början av Logg>
[████████ ████████ Tid, Forskningsområde ██]
Kapt. █████████:Det suger alltid röv att få Inledande Återvinningsplikt. Man har ingen aning om vad den jävla grejen är kapabel av förutom den lilla information som fältteknikerna kan skrapa fram, och man har tur om de ens berättar hela historien. De sa åt oss att “kasta en säck över den.” De sa inte ett skit om att inte titta på den jävla grejen.

Dr. ███: Kan du vänligen beskriva uppdraget?

Capt. █████████: Ja, förlåt. Vi hade två helikoptrar, en med mitt team och en med förstärkning med Zulu 9-B och Dr. ██████. Vi upptäckte målet ungefär två klick norr om vår patrullväg. Jag antar att han inte tittade åt vårt håll, annars hade han nog tagit oss där och då.

Dr. ███: Din rapport säger att SCP-096 inte reagerade på kylan? Det var-██° C.

Capt. █████████: Det var faktiskt -██°. Och ja, den var helt näck och den huttrade inte ens. Vi landade iallafall, fick fram till målet och Korpral ██ var redo att fånga den. Det var då Dr. ██████ ropade. Jag vände mig om för att svara och det var det som räddade mig. Målet måste ha vänt sig om och hela min trupp såg den.

Dr. ███: Och det var då den intog ett irriterat känslomässigt tillstånd?

Capt. █████████: Japp [Intervjun pausas nu i en sekund och fortsätter sedan] Förlåt. Jag kände mig lite obekväm en sekund.

Dr. ███: Det är okej.

Capt. █████████: Okej. Iallafall, jag såg inte dess ansikte. Min trupp gjorde det och de betalade för det upp i röven.

Dr. ███: Kan du vänligen beskriva det lite mer?

Capt. █████████: [Pausar] Ja, ja. Den började skrika åt oss, och gråta. Inte som ett rytande djur dock, lät exakt som en person. Jävligt obehagligt. [Pausar igen] Vi började skjuta och den plockade upp Korpral ██ och rev av hans ben. Gud, han skrek om hjälp… Fy fan… Iallafall, vi sköt bitar ur målet, kula efter kula. Det gjorde inte ett skit. Jag bröt nästan ihop när den började [DATA STRUKEN] honom.

Dr. ███: Och det var då du beordrade användandet av en [Man hör papper flyttas] AT-4 HEDT bärraket?

Capt. █████████: Ett anti-stridsvagnsvapen. Började ha den med mig ända sen SCP-███ bröt sig ut. Jag har sett dem slita sönder stridsvagnar som pappersnäsdukar. Gjorde samma sak med målet.

Dr. ███: Blev det betydliga skador på SCP-096?

Capt. █████████: Den reagerade fan inte ens. Den fortsatte att trasa sönder mitt team med halva bröstkorgen borta. [Han ritar en stor halvcirkel på sin överkropp]

Dr. ███: Men den tog skada?

Capt. █████████: Om den gjorde det visade den det inte. Den måste ha förlorat alla sina organ, allt sitt blod men uppmärksammade inget av det. Dess benstruktur var dock inte skadad överhuvudtaget. Den fortsatte att riva sönder mitt team.

Dr. ███: Så ingen strukturell skada. Hur många kulor skulle du säga sköts på SCP.096?

Capt. █████████: Minst? Tusen. Vår dörrskytte sköt sin GAU-19 på den i minst tjugo sekunder. Tjugo jävla sekunder. Det är sexhundra .50 kaliber kulor som sköts in i den. Hade lika gärna spottat på den.

Dr. ███: Och det var då Zulu 9-B anlände?

Capt. █████████: Ja, jag och min trupp försvann därifrån. Zulu 9-B lyckades få en påse över huvudet på och och den satte sig bara ner. Vi fick in den i helikoptern och fick hit den. Jag vet inte hur jag inte såg dess ansikte. Kanske tyckte Gud eller Buddha eller någon att jag skulle leva. Det arslet.

Dr. ███: Vi har skaffat en konstnärlig skildring av SCP-096s ansikte. Skulle du vilja se det?

Capt. █████████: [Paus] Vet du, efter att ha hört den där sakens skrik och mina mäns skrik tror jag inte att jag vill sätta ett ansikte på det jag hörde. Nej. Bara nej.

Dr. ███: Okej, vi är klara här. Tack, Kapten.

[Stolar rör på sig och fotsteg lämnar rummet. Kapten (Pens.) █████████ har bekräftats att lämna Intervjurum 22.]
Dr. ███: Låt det beläggas att jag formellt begär att SCP-096 termineras så snart som möjligt.

<Slut på Logg>

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License