SCP-087
rating: +2+x
scp-heritage-v3.png
SCP-087stairs.png

Figur A: Stillbild tagen från videoinspelning av Utforskning I

Föremål #: SPC-087

Föremålsklass: Euklider

Särskilda förvaringsåtgärder: SCP-087 befinner sig på [RADERAT]s campus. Porten som leder till SCP-087 är byggd utav förstärkt stål med en låsmekanism som använder sig av elektrofrisättning.
Den har maskerats till att föreställa en städskrubb som matchar in i resten av byggnadens design. Låsmekanismen på dörrhandtaget öppnas inte om inte ██ volt appliceras i samband med motsols rotation av nyckeln. Insidan av dörren är fodrad med 6 centimeter industriell skumplast.

På grund av resultaten av den senaste utforskningen (Se Dokument 087-IV), har ingen personalmedlem tillgång till SCP-087.

Beskrivning: SCP-087 är en enhetplatformstrappa. Trapporna sluttar nedåt med en 38 graders vinkel i 13 trappsteg tills det når en halvcirkel-formad plattform som är cirka 3 meter i diameter. Nedstigningsriktningen roterar 180 grader vid varje plattform SCP-087s design begränsar subjekts syn till ungefär 1.5 våningar. En ljuskälla krävs för alla subjekt som utforskar SCP-087 eftersom det inte finns några lampor eller fönster. Ljuskällor starkare än 75 watt har visats vara ineffektiva eftersom SCP-087 verkar absorbera överskottligt ljus.

Subjekt har rapporterat, och ljudinspelningar bekräftar, bedrövade läten från vad som antas vara ett barn mellan █ och ██ år. Källan av dessa bedrövade läten beräknas komma från 200 meter under den första plattformen. Dock har alla försök att gå ner i trappan och ta subjekt närmare till ljudets källa misslyckats. Djupet av nedgången kalkylerad från Utforskning IV, den längsta utforskningen, visar att detta är långt ifrån möjligt både baserat på byggnaden och dess geologiska omgivning.
För tillfället är det okänt om SCP-087 har ett slut.

SCP-087.jpg

Figur B: SCP-087-1; Förstorad bild från en stillbild tagen från Utforskning I.

SCP-087 har undergått fyra videoinspelade utforskningar av D-klass individer. Varje subjekt som har utforskat SCP-087 har stött på SCP-087-1, som manifesteras som ett ansikte utan synliga pupiller, näsborrar eller mun. SCP-087-1s natur är helt oklar, men det har fastställts att det inte är källan till gråtljuden. Subjekt uppvisar känslor av intensiv paranoia och rädsla när de bemöter SCP-087-1, men det är obestämt om dessa känslor är abnormala eller helt enkelt naturliga reaktioner.

Tillägg: Två veckor efter Utforskning IV har flera personalmedlemmar och studenter på [STRUKET] campus rapporterat knackljud med varierande takt på 1-2 sekunder mellan varje knackljud som kommit från insidan av SCP-087. Dörren som leder till SCP-087 har fordrats med 6 centimeter industriell skumplast. Rapporter om knackljud har upphört.

Auktoriserad personal kan hänvisa till dokument 087-I genom 087-IV för transkript av Utforskningar I - IV.

Dokument 087-I
Dokument 087-II
Dokument 087-III
[DATA UTRADERAD]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License