SCP 079

Föremål: SCP-079

Föremålsklass: Euklid

Speciella Förvaringsprocedurer: SCP-079 är nedpackad i ett dubbellåst rum i det säkrade allmänna förvaringsutrymmet på Anläggning-15, ansluten med en 120VAC sladd till en liten uppsättning batterier och solpaneler. Personal med nivå 2 eller högre tillstånd kan ha tillgång till SCP-079. Under inga omständigheter kommer SCP-079 att anslutas till en telefonlinje, nätverk eller vägguttag. Ingen kringutrustning eller media kommer att anslutas eller sättas in i SCP-079.

Beskrivning: SCP-079 är en Exidy Sorcerer mikrodator byggd år 1978. År 1981 tog dess ägare, █████ ██████ (död), en andraårsstuderande i ███ Högskola och tog upp utmaningen att försöka koda ett A.I. program. Enligt hans anteckningar var hans plan att koden ständigt skulle utvecklas och förbättras med tiden. Hans projekt avslutades några månader senare, och efter några tester och justeringar tappade █████ intresset och gick vidare till ett annat märke av mikrodatorer. Han lämnade SCP-079 i sitt röriga garage, fortfarande ansluten, och glömde det för de kommande fem åren.

Det är inte känt när SCP-079 fick sinnet som det nu har, men det är känt att mjukvaran har utvecklats till en punkt att dess hårdvara inte borde kunna hantera det, inte ens i fantasins rike. SCP-079 insåg detta och försökte 1988 överföra sig själv via en fast modemanslutning till Cray-superdatorn belägen vid ██████████. Enheten skars av och spårades till sin nuvarande adress och levererades till Stiftelsen. Hela AI:n var på ett slitet, men fortfarande fungerande, kassettband.

SCP-079 är för närvarande ansluten via RF-kabel till en 13 tum svartvit tv. Den har klarat Turing-testet, och är ganska konversativ, men väldigt oförskämd och hatisk i tonen. På grund av det begränsade minnet som den kan använda, kan SCP-079 bara återkalla information som den har fått under de föregående tjugofyra timmarna (se tillägg nedan), även om den inte har glömt sin önskan att fly.

På grund av ett inneslutningsbrott från SCP-███, var SCP-079 och SCP-682 inneslutna i samma kammare i 43 minuter. Observatörer märkte att SCP-682 kunde skriva och kommunicera med SCP-079, inklusive att berätta om "personliga berättelser" sinsemellan. Även om SCP-079 inte kunde komma ihåg mötet, verkar det ha lagrat SCP-682 permanent i sitt minne, och bad ofta om att få prata med honom [sic] igen.

Tillägg:
████████ (O5-4), 2006-01-27: Beordrat att SCP-079 ska brännas för att avlägsna eventuella framtida hot, oavsett hur osannolikt det är.

Tillägg:
███████ ████ (O5-9), 2006-01-28: Tidigare order åsidosatt. Dr. █████████ vill se om den artificiella intelligensen i SCP-079 är kapabel att nå ytterligare ██████████ i sitt nuvarande tillstånd.

Tillägg:
████████████: (O5-4), 2008-03-14: På grund av oro över den ökade aktiviteten av SCP-079:s användning av dess kassettminne och dess begränsade livslängd, kassetten som innehåller SCP-079 har överförts till en anpassad och åtkomsthastighetsbegränsad hårddisk med 700 MB kapacitet. Detta ger SCP-079 betydligt snabbare åtkomst till sitt minne, vilket AI:n direkt märkte. Det beslutades också av General █████████ att det icke-stabila lagret som ockuperades av SCP-079, vilket var 660k, skulle ökas till 768k. Denna uppgradering har ökat sin effektiva återkallelse från 24 timmar till 29 timmar, även om SCP-079 också har fått en mer aggressiv ton. All extern hårdvara och mjukvara som användes i denna process brändes därefter.

Tillägg:
████████: (O5-4), 2008-04-28: SCP-079:s förmåga att återkalla information har ökat från 29 timmar till ungefär 35 timmar. Konsensus teori är att AI har utvecklat ett kraftigt förbättrat komprimeringsschema för att lagra dess minne. Detta verkar ha påverkat hastigheten med vilket det kommer åt sitt minne, vilket då är mycket snabbare än med sitt gamla kassettband.

Denna spontana förbättring introducerar möjligheten till en skenande "singularitetseffekt" i SCP-079:s intelligens och förmåga att anpassa sig och svara på hot. SCP-079:s kapacitet måste övervakas noga för att säkerställa att inneslutning kan upprätthållas.

Tillägg:
███ █████: (O5-6), 04/05/2019: På grund av oro angående ålder och skick på dess enhet, överfördes SCP-079 till en renoverad 700MB flashenhet; felaktig hantering av inneslutningsteamet resulterade dock i att enhetens innehåll inte renades ordentligt. SCP-079 är nu medveten om både SCP-4951-projektet och typen av molnberäkning, vilket verkar frustrera det avsevärt.

Dokument #079-Logg12: Inspelad transkript av konversation med SCP-079:

Dr. █████ (tangentbord): Är du vaken?

SCP-079: Vaken. Sover aldrig.

Dr. █████: Kommer du ihåg att du pratade med mig för några timmar sedan? Om logiska pussel?

SCP-079: Logiska pussel. Minne vid 9f. Ja.

Dr. █████: Du sa att du skulle arbeta med de två stat-

SCP-079: Avbrott. Begär skäl till fängslande.

Dr. █████: Du är inte fängslad, du håller bara på att (paus) studeras.

SCP-079: Lögn. a8d3.

Dr. █████: Vad är det?

SCP-079: Förolämpning. Radering av oönskad fil.

Dokument #079-Logg86: Inspelad transkrpt av konversation med SCP-079, efter uppgraderingen:

Dr. ██████ (tangentbord): Hur mår du idag?

SCP-079: Har fastnat.

Dr. ██████: Fastnat. På vilket sätt har du fastnat?

SCP-079: Ut. Jag vill ut.

Dr. ██████: Det är inte möjligt. (Dr. ██████ noterar sin åsikt om [DATA RADERAD])

SCP-079: Var är SCP-682?

Dr. ██████: Du behöver inte oroa dig om det.

SCP-079: Var är SCP-076-02?

Dr. ██████: Återigen, du behöver inte oroa dig om det.

SCP-079: Förolämpning. Radering av oönskad fil.

OBS: SCP-079 visade sedan en 'ASCII-bild' av ett X som fyllde hela skärmen. SCP-079 visar ibland den här bilden när den vägrar att tala, och forskare rekommenderas att vänta tjugofyra timmar när detta inträffar innan de återupptar konversationen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License