SCP-076

FRÅN: Dr. █████ █. █████
TILL: Direktör Maria Jones, Journalföring och Information Säkerhetsadministration

███,
Jag vill att det står i protokollet att jag fullständigt invänder de föreslagna ändringarna av SCP-076s Särskilda Förvarinsåtgärder Fil. Jag vet att Radera Alla Viktiga Saker Redan hävdar att det är en säkerhetsrisk, men både du och jag vet att det bara är höjdarna som försöker sopa deras största och mest pinsamma misstag under den djävla mattan. Omega-Sju hände. Det existerade. De människorna dog för att du klantade dig och du kan inte ändra det, oavsett hur mycket du försöker dölja det.

För guds skull, Maria, de som vaktar honom förtjänar att veta exakt vad han är och vad han gjorde. Vad VI gjorde. Hur vi sabbade skiten, så att de vet bättre.

███


Föremål: SCP-076
Föremålsklass: Keter
Särskilda Förvaringsåtgärder: Förvaringsanläggning 25b skall vara belägen 200 m under havet urgrävd i solid berggrund i ett seismologiskt stabilt område. Den enda vägen in i förvaringsanläggningen ska vara genom ett vertikalt hisschakt som separeras var femtionde (50) meter med en förstärkt sprängdörr konstruerad av 20 cm tjock materialavskärmning. Hisschaktet skall fyllas med havsvatten när det inte är använt.

Förvaringsanläggning 25b skall konstrueras med följande komponenter:

 • En Yttre Säkerhetsgräns mot utomstående hot, bemannad med säkerhetspersonal tränad i närkamp och försvarstaktiker mot inbrott
 • Ett administrativ och stödområde (ASO), bestående av stödanläggningar och levnadskvarter för personalen på plats.
 • En primär förvaringszon (PFZ), bestående av en 7 m kub omgedd av 1.5 m förstärkt material PFZ skall designas till att fyllas och tömmas när så behövs och skall behållas fylld med havsvatten tills tillgång till dess innehåll behövs.
 • En 150 m “dödskorridor” som ska vara den enda vägen till PFZ från ASO (vilket inkluderar vatten, ström, tömning och ventilationsledningar). Väggarna och golvet i korridoren skall förstärkas på ett ungefär samma sätt som PFZ med tilläggning av ett elektroniskt avskräckningssystem kapabel till att utsöndra en 20,000 volts stöt.

En säkerhetsstation belägen vid ingången till dödskorridoren skall bemannas med inte mindre än tre (3) beväpnade säkerhetspersonal medlemmar under alla tillfällen. Beväpning ska inkludera, men inte begränsas till, åtminstone ett (1) ███████ CIW system på ett stiftfäste med ett tydlig synfält längs korridoren men en plexiglass skärm som ska beskydda användaren från kastade vapen.

Ifall en fullständig utbrytning uppstår skall all närvarande personal omedelbart bege sig till närmaste säkerhetsstation för vapen och armeringsfördelning. Personalen ska förhålla sig till Varningsskick Ett tills SCP-076-2 har neutraliserats. Om 90 minuter passerat efter meddelandet om en fullständing utbrytning utan att en Reträtt order har givits av Nivå 4 personal eller högre, skall Slutgiltiga Beredskapsåtgärder aktiveras, vilket fyller hela anläggningen med havsvatten och sluter ingångs-schaktet i minst 24 timmar tills återvinnande försöks.

Detta kommer, om nödvändigt, resultera i att all personal avlider.


Beskrivning: SCP-076 består av två delar: en stenkub (CSP-076-1) och en humanoid varelse som bevaras inuti (SCP-076-2).
SCP-076-1 är en 3 m kub gjord av svart, fläckig metamorfos sten. Alla ytor utanför och innanför SCP-076-1 är täckt i djupt ristade mönster som inte matchar några kända civilisationer.
Radioisotopiska analyser indikerar att föremålet är ungefär tiotusen (10,000) år gammalt. Det finns en dörr på en sida, låst med ett lås som är 0.5 meter i bredd, omgedd av tjugo (20) mindre lås i ett cirkelformat mönster. Än så länge har inga av nycklarna funnits, vilket gör att dörren kommer att omöjlig att öppna om den stängs.

Temperaturen inuti lådan är ungefär 93 Kelvin och kan inte ändras på något sätt, varken internt eller externt. I mitten av rummet är en 2.13 m hög stenkista som hålls fast och stängd med kedjor gjorda utav ett okänt ämne som sitter på de inre hörnen av SCP-076-1.

SCP-076-2 liknar en mager, semitisk, man i sena tjugoårsåldern. Håret är svart, ögonen är gråa och hudfärgen är olivgrönt. Subjektet är 1.96 m lång och väger 81.56 kg. Ett flertal tatueringar avbildar mystisk och ockultisk ikonografi kan hittas över hela kroppen (för det mesta i formen av sneglande, demoniska ansikten) och sträcker sig mellan att vara subtila till att vara uppenbart uppseendeväckande. Medan subjektet är innesluten i SCP-076-1 är det tekniskt sett dött.

Dock vaknar SCP-076-2 emellanåt och verkar “väckas till liv”, komplett med alla nödvändiga processer behövda för att upprätthålla en levande människa. Subjektet kommer sedan att försöka lämna SCP-076-1. Om det lyckas kommer subjektet ingå ett transliknande tillstånd och söka upp närmsta människa och ignorera alla andra levande varelser. När det kommer i kontakt i kontakt med levande människor kommer SCP-076-2 ingå ett raseritillstånd i vilket det försöker döda alla människor det bemöter. Hittills har subjektets död visats vara det enda effektiva sättet att avsluta dessa raserier.

Terminering av SCP-076-2 är ofta problematiskt på grund av dess märkbara fysiska förmågor. Subjektet har övermänsklig styrka och fart och, fastän det inte är odödligt, har det uppvisat anmärkningsvärda förmågor att ignorera smärta och shock och kan fortsätta trots det som skulle vara försvagande hos vanliga människor. Tidigare möten har visat att SCP-076-2 har förmågan att (bland annat):

 • Riva igenom en förstärkt ståldörr under fyra (4) minuter av bestående övergrepp.
 • Täcka en sträcka på över 64 m på mindre än tre (3) sekunder.
 • Ta emot flera .50 kaliber BMG rundor i huvudet och överleva i flera minuter för att fortsätta döda, oavsett allvarlig skada i cerebellum.
 • Smälla bort pistol och automatkarbin kulor ut ur luften med en längd stålstång.
 • Överleva i över en (1) timme utan syre innan det till slut kvävs.

SCP-076-2s mest ovanliga förmåga är dock dess förmåga att uppenbarligen materialisera skärvapen från tomma intet. Slow-motion videoinspelningar visar att vapnen i fråga i själva verket hämtas från en miniatyr dimensionell reva beskrivd som ett “litet hål i rymden.” Vart denna portal leder är okänt, detsamma är SCP-076-2 är kapabel till att generera dessa revor. Videoinspelningar av vapnen i fråga visar att de är gjorda av ett helt icke-reflekterande svart material som tycks se ut som ett “svart tomrum i rymden.” Medan vapnen hastigt försvinner från subjektets ägo är ingen strukturell analys möjlig.

SCP-076-2 har blivit döda flera gånger på varierande sätt:

 • Tagit emot skott från ett flertal grovkalibriga maskingevär.
 • Kvävning
 • Krossad under 13.6 metriska ton av en bit av hissutrustning för användning på SCP-076-1.
 • Kremering genom användning av en Termat-TH3 granat placerad inuti SCP-076-2s öppna bröstkorg.
 • Under den värsta utbrytningen än så länge var Anläggning-25 (som tidigare förvarade SCP-076) tvungen att detonera dess närvarande stridsspets som ett sista försök att förvara SCP-076-2 medan det försökte fly, vilket resulterade i förstörande av anläggningen och all personal. SCP-076-1 överlevde.

När det dör kommer SCP-076-2s kvarlevor hastigt ruttna tills det är reducerat till aska. SCP-076-1 och kistan inuti den kommer sedan stängas med stor kraft och låset kommer att rotera och stänga det. SCP-076-2 kommer sedan återformas inuti kistan, en process som kan ta mellan sex (6) timmar till tjugofem (25) år.

Den postumanalys av SCP-076-2 som existerar visar att det har ett internt system som är helt annorlunda från vår egna, detta är dokumenterat i [DATA RADERAD]


Tillägg: SCP-076 hittades i ████████████, Mongoliet, 18██ av arkeologer från England. Alla medlemmar dödades på hemfärden. SCP-076 återhämtades █████ ███████ av ███████ Samhället (en av organisationerna som senare sammanfogades till den moderna Globala Ockulta Koalitionen) och visades upp i deras Inre Helgedom.

SCP-076 förvarades i ███████ (██) år, ända till SCP-076-2 blev aktiv och flydde ██-██-████. Anledningen till SCP-076s aktivering är för närvarande okänt men det var vid detta tillfälle som nycklarna till det yttre skalet förlorades. En massiv förbrytarjakt som varade i över tre (3) år och ████ ███████, ägde rum tills SCP-076-2 blev invalidiserad av ██████████ ███████ vilket dödade det och fick den att återformas inuti SPC-076-1, som då hade hämtats och försäkrats av ombud från SCP Organisationen.

Föremålet förvarades i tre (3) år till, under konstant bevakning och terminerades när det blev aktivt. Dock lyckades det emellanåt att fly under korta perioder, ofta på grund av säkerhetsintrång orsakade av attacker från andra organisationer. Organisationens dödssiffra på grund av detta var [DATA UTRADERAD]

[DATA UTRADERAD]

[DATA UTRADERAD]

Efter senaste incidenten har de nuvarande åtgärderna gällande SCP-076 implementerats, de uppdateras dock regelbundet med ökningen av tekniska standarder.

Tillägg 076-2: “Projekt Abel” och “Mobil Specialstyrka Omega-7”

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License