SCP-055
rating: +2+x

Föremål #: SCP-055

Föremålsklass: Keter

Särskilda förvaringsåtgärder: Föremålet förvaras inom ett fem (5) gånger fem (5) gånger två komma fem (2.5) kvadratmeter stort rum gjort av cement (femtio (50) centimeters tjocklek), med en Faradays bur som omger cementväggarna.
Tillgång sker via en tung förvaringsdörr på två (2) gånger två komma fem (2.5) meter. Dörren är tillverkad med kullager som ser till att dörren stängs och låses automatiskt, såtillvida den inte hålls öppen avsiktligt. Säkerhetsvakter ska INTE placeras utanför SCP-055s rum. All personal som behandlar eller studerar andra SCP-föremål i närheten uppmanas dessutom att försöka hålla minst femtio (50) meters avstånd från den geometriska mitten av rummet, så länge som detta är rimligen genomförbart.

Beskrivning: SCP-055 är en “självbevarande hemlighet” eller “antimem”. Information om SCP-055:s fysiska utseende, såväl som dess natur, beteende och ursprung är av sig självt hemlighetsbevarande. Vidare utvecklat:

 • Hur Anläggning 19 ursprungligen förvärvade SCP-055 är okänt.
 • När SCP-055 införskaffades, och av vem, är okänt.
 • SCP-055s fysiska utseende är okänt. Det är varken obeskrivligt eller osynligt och individer är fullt kapabla till att tillträda SCP-055:s förvar och observera, göra mentala och fysiska anteckningar, skissa, fotografera och göra ljudupptagningar av objektet. En omfattande historik av sådana observationer finns arkiverad. Information om SCP-055s fysiska utseende "läcker" dock snabbt ur människans minne efter en sådan observation. Individer som fått i uppgift att beskriva SCP-055 efteråt märker att deras tankegånger vandrar iväg och att de snabbt förlorar intresse av uppgiften. Individer som fått i uppgift att skissa en kopia av ett fotografi av SCP-055 kan inte komma ihåg hur fotografiet ser ut; detsamma gäller forskarna som övervakar dessa test.
 • Säkerhetspersonal som har observerat SCP-055 via övervakningskameror framträder utmattade efter ett fullt skift och uppvisar tydliga tecken på minnesförlust om händelser som tagit plats de senaste timmarna.
 • Vem som auktoriserade konstruktionen av SCP-055:s förvaringsrum, varför det konstruerades på detta vis, eller vad meningen skulle vara med de beskrivna förvaringsåtgärderna, är okänt.
 • Trots faktumet att SCP-055:s förvaringsrum är lätt att tillträda hävdar all personal att de inte vet något om SPC-055:s existens när de konfronteras med detta.

All denna fakta återupptäcks periodvis, oftast av läsare som av ren slump kommer över denna fil, vilket oftast skapar mycket oro. Denna oro varar dock högst i några minuter, varefter problemet helt glöms bort.

En stor del utav den vetenskapliga data som arkiverats om SCP-055 kan inte studeras.

Det har utförts åtminstone ett försök att förstöra eller möjligtvis flytta SCP-055 från dess förvaringsutrymme på Anläggning 19 till en annan anläggning. Dessa försök har av oklara anledningar misslyckats.

SCP-055 skulle kunna utgöra ett allvarligt, fysiskt hot och kan mycket troligen ha dödat flera hundratals personalmedlemmar utan vår kännedom. Det skulle säkerligen utgöra ett oerhört stort memetiskt/mentalt hot, varav det klassificerats som Keter.

Tillägg:

Dokument #055-1: En analys av SCP-055

Författaren lägger fram hypotesen att SCP-055 aldrig formellt förvärvats av ████████████ ████████ och att det i själva verket är ett autonomt eller fjärrstyrt föremål, insmugglat på Anläggning 19 av en oidentifierad tredje part av en eller alla dessa följande anledningar:

 • För att ostört kunna observera eller ingripa i verksamheten på Anläggning 19
 • För att ostört kunna observera eller ingripa i verksamheten på andra SCP-anläggningar.
 • För att ostört kunna observera eller ingripa i allmän mänsklig verksamhet, globalt.
 • För att ostört kunna observera eller påverka andra SCP-objekt.
 • För att ostört kunna observera eller påverka ████████████

Det finns inga förslag om åtgärder mot något av dessa hot, om motåtgärder ens är teoretiskt möjliga.

Tillägg A:

"Hördu, om den här grejen verkligen är en “antimem” varför glömmer vi då inte bort faktumet att det är en “antimem”? Vi måste ha tänkt fel någonstans. Vänta lite, tänk om vi skrev fler anteckningar om vad det inte är? Skulle vi komma ihåg det då? Bartholomew Hughes, NSA

Dokument #055-2: Rapport från Dr. John Marachek
Övervakningsteam #19-055-127BXE kunde utan problem ta sig in i SCP-055:s förvaringsutrymme och fastställa dess utseende och, till viss grad, föremålets natur. Anteckningar togs enligt projektets metodologi (se ████████████), varefter förvaringsrummet åter förseglades.

Nedan följer en avskrift av en efterhandsintervju med personalen:

Dr. Hughes: Okej, jag kommer fråga dig några frågot om nummer 55 nu.
███████: Nummer vadå?
Dr. Hughes: SCP-föremål 55. Föremålet du precis undersökte.
███████: Öh, jag vet inte vad du pratar om. Jag tror inte ens vi har en 55:a.
Dr. Hughes: Okej då, ███████, jag skulle vilja att du berättar vad du har gjort de senaste två timmarna.
███████: Va? Jag… <subjektet ser obekväm ut>… Jag vet inte.
Dr.Hughes: Okej, kommer du ihåg vad det var vi alla höll med om att det inte var sfäriskt?
███████: Vad det var som… Ja, just det! Den är inte rund alls! Föremål 55 är inte runt!
Dr. Hughes: Så nu kommer du ihåg?
███████: Asså, nej. Jag menar, jag vet inte vad det är, men jag vet att det finns en. Det är något som du inte kan komma ihåg och det är inte en sfär.
Dr. Hughes: Vänta lite. Vad är inte en sfär?
███████: Föremål 55.
Dr. Hughes: Föremål vadå?
███████: Hughes, kommer du ihåg att vi kom överens över att något inte var format som en sfär?
Dr. Hughes: Ja, just det!

Det verkar som att det är möjligt att komma ihåg vad SCP-055 inte är (sakliga förnekanden), och att man upprepningsbart kan härleda dess existens utifrån dessa minnen.
Personalmedlemmarna som var inblandade i Undersökning #19-055-127BXE rapporterade måttliga mängder desorientering och psykologiskt trauma associerat med cykler av återupprepande minnen och minnesförlust angående SCP-055. Dock har inga långvariga beteenden eller hälsorelaterade problem observerats och psykiska bedömningar av undersökningspersonalen visade stabila tecken på att oron avtar med tiden.

Rekommendationer: Det kan vara värt postera åtminstone en personalmedlem kapabel till att komma ihåg SCP-055:s existens vid varje administrativt centrala anläggning.

Fotnoter

Länk till originalartikeln skriven av xthevilecorruptor

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License