SCP-043
rating: +1+x
whitealbum

SCP-043, inuti ärmen.

Föremål: SCP-043

Föremålsklass: Säker

Särskilda förvaringsprocedurer: SCP-043 behöver ingen speciell förvaring, men det är rekommenderat att SCP-043 inte används för någonting annat än testande. En skivspelare ska behållas i samma rum för testandet av SCP-043.

Beskrivning: SCP-043 är en vinylkopia av "The White Album" av Beatles; Efter närmare granskning har dock posten inga spår. Trots detta kommer spelningen att spelas från början till slut oavsett startpositionen på nålen.

När den tjugonionde spåret nås, istället för att spela "Revolution 9", slutar skivan att snurra och svag andning hörs. Ibland kommer den som ansvarar för andningen att tala i en manlig röst. Subjektet kommer att svara på frågor och visa en djup encyklopedisk kunskap om musikbranschen, musikalisk teori och obskyr trivia om många band och artister. Subjektet vägrar dock att svara på frågor angående The Beatles eller egna personuppgifter.

Inuti jackan hittades en liten handskriven anteckning som läste:

Begränsad utgåva: 1/1
Tack, John!
xxx

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License