SCP-017
rating: +1+x
SCP-017.jpg

Bild på SCP-017

Föremål: SCP-017

Föremålsklass: Keter

Speciella Förvaringsprocedurer: SCP-017 är förvarad i en bur av akrylglas, 100 cm x 50 cm x 50 cm, centralt upphängd i ett betongrum som mäter 6 m x 6 m x 4 m. Fäst i väggarna, taket och golvet i rummet är ljusbågslampor med hög intensitet riktade direkt mot akryl buren, för att säkerställa att SCP-017 ständigt exponeras för ljus från alla vinklar. Personal som tilldelats till kontrollrummet för SCP-017 ska övervaka strålkastarnas funktionalitet och nödgeneratorsystemet och omedelbart kalla på underhåll ifall det finns en utbänd lampa eller om det är fel med generatorn.

Den enda omständigheten under vilken personal har tillstånd att gå in är när lampor ska ersättas. Personal som går in i rummet måste bära de utsedda helkropps reflexdräkterna och måste varnas för att inte gå framför funktionella strålkastare.

Beskrivning: SCP-017 är en humanoid varelse cirkar 80 cm hög, som anomatomiskt liknar ett litet barn, men utan märkbara identifierande drag. SCP-017 verkar bestå av skuggig, rökliknande hölje. Inget försök att finna något objekt under höljet har lyckets, men möjligheten har än inte uteslutits.

SCP-017:s reaktion på skuggor som kastas på den är omedelbar och snabb. SCP-017 hoppar mot föremålet som kastar skuggan och omsluter det helt i sitt hölje, varefter det återgår till sin normala storlek, och lämnar inga spår av föremålet efter sig.

Ytterligare anteckningar: Personal med BETA eller högre säkerhetsmarginal bör även se dokument #017-1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License