SCP-015
rating: +1+x
SCP-015New.png

Interior View of SCP-015

Föremål: SCP-015

Föremålsklass: Euklid

Särskilda förvaringsåtgärder: SCP-015 är omöjlig att förflyttas och är därför förvarad på plats. Ett mellanrum på minst 2 m måste ständigt hållas runt hela byggnaden som förvarar SCP-015, och inga byggnader av någon typ får komma i kontakt med SCP-015:s nuvarande förvaringsanläggning. Utforskning av SCP-015 är tillåten, men endast i grupper på tre (3) med fullständiga säkerhetslinjer och GPS spårning. Eventuella utsprång från SCP-015 måste omedelbart begränsas och förseglas, med den nya platsen registrerad och loggad.

Ingen aggressiv handling får utföras inom SCP-015. Inga hand- eller elverktyg är tillåtna någonstans inuti SCP-015. Inga reparationer eller underhåll ska göras var som helst på SCP-015.

Beskrivning: SCP-015 är en massa rör, ventiler, värmepannor och andra olika VVS-apparater som helt och hållet fyller ett varuhus i ███████. Rören tycks växa när de är oövervakade, och försöker ansluta till närliggande strukturer via avloppssystem och underjordisk rörarbete. SCP-015 innehåller, enligt nuvarande uppskattningar, över 190 kilometer av rör, i diameter från 2,5 cm till över 1 m. Vissa rör tycks vara nya, medan andra är rostiga och läcker. Rör har rapporterats vara gjorda av ben, trä, stål, pressad aska, människokött, glas och granit. Inga rör gjorda av bly, PVC plast, koppar eller något annat traditionellt material för rörproduktion har upphittats.

SCP-015 reagerar på verktyg och aggression. All personal som agerar våldsamt, bär verktyg, eller försöker att skada eller reparera SCP-015 på något sätt, kommer trigga igång en reaktion. Eventuella rör i närheten av personen kommer spricka, och spruta på personen i flera sekunder innand flödet plötsligt stannar. Rör har rapporterats innehålla olja, kvicksilver, råttor, en insektstyp än inte identifierad, markglas, havsvatten, inälvor, och smält järn. Rör kommer fortsätta spricka runt personen ända tills den dör eller retirerar.

SCP-015 skars ned till sin nuvarande byggnad efter att ha fästs på 11 andra byggnader i området. För närvarande, har 11 personal dödats, och 20 till är fortfarande försvunna. Skrik och smällar har enligt rapporter hörts komma inifrån SCP-015.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License