SCP-012
rating: +1+x

Föremål: SCP-012

Föremålsklass: Euklides

Särskilda förvaringsprocedurer: SCP-012 skall vid alla tillfällen förvaras i ett mörkt rum. Om objektet utsätts för ljus eller ses av personal i någonsomhelst annan ljusfrekvens än infraröd, skall personalen omedelbart avlägsnas för undersökning av psykisk och fysisk hälsa. Objektet skall inneslutas i en avskärmad låda som hänger från taket med ett avstånd på 2,5 m från golv, väggar och eventuella öppningar.

Beskrivning: SCP-012 återfanns av arkeologen K.M. Sandoval under utgrävningen av en norditaliensk grav som förstörts under en storm. Objektet utgörs av en bit av ett handskrivet partitur, döpt "On Mount Golgotha", och bildar del av en större uppsättning noter som verkar vara ofullständig. Det rödsvarta bläcket som först troddes vara ett typ av bär- eller naturligt färgat bläck, upptäcktes senare bestå av blod från ett flertal människor. Av de ur personalen som först upptäckte notbladet (Site-19, Specialåtervinning) drevs två (2) medlemmar in i galenskap och försökte använda sitt eget blod för att fullborda kompositionen, vilket resulterade i massiv blodförlust och internt trauma.

I de första experimenten gavs flera försökspersoner tillgång till notbladet. I samtliga fall började de skada sig själva i syfte att använda sitt eget blod för att avsluta verket, vilket resulterade i efterföljande symtom på psykos och allvarliga medicinska trauman. De testpersoner som lyckades fullborda en del av verket begick omedelbart självmord, med förklaringen att stycket är "omöjligt att fullborda". Försök att framföra musiken har resulterat i en obehaglig kakofoni, där varje instrumental del inte visar någon samklang eller harmoni instrumenten emellan.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License