Scp 005
rating: +3+x

Föremål: SCP-005

Föremålsklass: Säker

Särskilda förvaringsprocedurer: SCP-005 utgör ingen omedelbar risk i någon direkt mening. Ändå, kräver dess unika funktioner att särskilda åtgärder vidtas för att begränsa åtkomst och manipulation av objektet. Godkännande från minst en (1) nivå 4 personal krävs för att avlägsna objektet från dess förvaringsområde.

Beskrivning: I utseende, liknar SCP-005 en utsmyckad nyckel, och visar egenskaperna hos en typisk massproducerad nyckel som användes på 1920-talet. Nyckeln upptäcktes när en civil använde den för att infiltrera en anläggning med hög säkerhet. SCP-005 verkar ha den unika förmågan att öppna alla former av lås (se Bilaga A), vare sig de är mekaniska eller digitala, med relativ lätthet. Ursprunget till denna förmåga har ännu inte fastställts.

Ytterliggare anmärkningar: SCP-005 kan användas som en ersättning för borttappade säkerhetskort, men endast under tillsyn av minst en (1) nivå 4 personal. SCP-005 får inte användas för reparationer av varuautomater, öppna skåp, eller som någon personal extra hemnyckel. Avlägsning av objektet från föreningen kommer att resultera i omedelbar uppsägning.

Bilaga A: Medan SCP-005 har visat sig vara effektiv när det gäller att avlägsna nästan vilken som helst form av låsanordning, fortsatta experiment har visat att försök att dölja syfter eller identiteten av ett lås har visat sig åtminstone något framgångsrik i att besegra SCP-005:s förmåga. I cirka 50% av fallen där en volontär inte kunde identifiera en låsanordning som sådan, misslyckades SCP-005 med att avaktivera enheten. På grund av dess resultat, har SCP-005 blivit preliminärt klassificerad som 'kännande' och vidare tester körs för att bestämma dess kognitiva förnågor. Dock, finns det emellertid inga resultat som visar några egenskaper som hindrar den från att kunna identifiera någon speciell låsenhet, endast att den ovannämnda anordningen har blivit kraftigt dold och förklädd.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License