SCP-001-ND

FÖLJANDE HANDLINGAR HAR KLASSATS

TOPPHEMLIGA

PÅ ORDER AV ADMINISTRATÖREN


ALLMÄN UPPLYSNING 001-Alfa: I syfte att förhindra spridningen av information om SCP-001-ND har ett flertal falska dokument skapats jämte de faktiska. All data kring SCP-001-ND, inklusive lockbeten, skyddas av ett memetiskt mordmedel. Medlet är framtaget för att orsaka omedelbart och plötsligt hjärtstillestånd hos alla icke-auktoriserade personer som försöker få tillgång till innehållet nedan. Offentliggörande av information rörande SCP-001-ND är belagt med dödsstraff, med undantag för bestämmelser under ████-███-██████.


VARNING:

ALLA EJ AUKTORISERADE PERSONER SOM TILLGODOGÖR SIG FÖLJANDE HANDLINGAR EXPEDIERAS OMGÅENDE GENOM EXPONERING TILL DET MEMETISKA MORDMEDLET BERRYMAN-LANGFORD. FORTSATT LÄSNING UTAN TILLSTÅND RESULTERAR I OMEDELBART HJÄRTSTILLESTÅND, FÖLJT AV DÖD.

DU HAR BLIVIT VARNAD.memetic_agent_sv.jpg

MEMETISKT MORDMEDEL AKTIVERAT

FORTSATTA LIVSTECKEN BEKRÄFTADE

AVAKTIVERAR SÄKERHETSÅTGÄRDER

Välkommen. Var vänlig välj önskat dokument.


Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License