SCP-001

FÖLJANDE HANDLINGAR HAR KLASSATS

TOPPHEMLIGA

PÅ ORDER AV ADMINISTRATÖREN


ALLMÄN UPPLYSNING 001-Alfa: I syfte att förhindra spridningen av information om SCP-001-ND har ett flertal falska dokument skapats jämte de faktiska. All data kring SCP-001-ND, inklusive lockbeten, skyddas av ett memetiskt mordmedel. Medlet är framtaget för att orsaka omedelbart och plötsligt hjärtstillestånd hos alla icke-auktoriserade personer som försöker få tillgång till innehållet nedan. Offentliggörande av information rörande SCP-001-ND är belagt med dödsstraff, med undantag för bestämmelser under ████-███-██████.


VARNING:

ALLA EJ AUKTORISERADE PERSONER SOM TILLGODOGÖR SIG FÖLJANDE HANDLINGAR EXPEDIERAS OMGÅENDE GENOM EXPONERING TILL DET MEMETISKA MORDMEDLET BERRYMAN-LANGFORD. FORTSATT LÄSNING UTAN TILLSTÅND RESULTERAR I OMEDELBART HJÄRTSTILLESTÅND, FÖLJT AV DÖD.

DU HAR BLIVIT VARNAD.fractal-Jan19_1.jpg

MEMETISKT MORDMEDEL AKTIVERAT

FORTSATTA LIVSTECKEN BEKRÄFTADE

AVAKTIVERAR SÄKERHETSÅTGÄRDER

Välkommen. Var vänlig välj önskat dokument.


CODE NAME: Jonathan Ball - En bunt papper

CODE NAME: Dr. Gears - Prototypen

CODE NAME: Dr. Clef - Portvaktaren

CODE NAME: qntm - Låset

CODE NAME: Bright - Fabriken

CODE NAME: Dr. Mann - Spiralstigen

CODE NAME: Dr. Mackenzie - Arvet

CODE NAME: S. Andrew Swann - Databasen

CODE NAME: Scantron - The Foundation

CODE NAME: Djoric/Dmatix - Trettiosex

CODE NAME: Roget - Keter-tjänst

CODE NAME: djkaktus I - Barnen

CODE NAME: Kate McTiriss - En skiva

CODE NAME: TwistedGears/Kaktus - Den Söndrade Guden

CODE NAME: Kalinin - Dåtid och Framtid

CODE NAME: Wrong - Konsensus

CODE NAME: S. D. Locke - När Dagen Gryr

CODE NAME: Spike Brennan - Guds blinda fläck

CODE NAME: WJS - Normalitet

CODE NAME: BILLITH - Världen i stort

CODE NAME: Tanhony - Döda män

CODE NAME: Lily - Världen har gått och blivit vacker

CODE NAME: Tufto - Skärkonungen

CODE NAME: djkaktus II - Gottgörelse

CODE NAME: Jim North - En enkel leksaksmakare

CODE NAME: I.H. Pickman - Din livshistoria

CODE NAME: The Great Hippo (feat. Peppersghost) - En duktig pojke

CODE NAME: weizhong|thedeadlymoose|Drewbear|Dexanote - Project Palisade

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License