Arv-samlingen
heritage-emblem.png

Stiftelsen SCPs arv-samling är en officiell "Hall of Fame" som innehåller artiklar som anses vara ikonsika och lättidentifierade, samt betydelsefulla för sidans historia och kultur.

Krav

Alla artiklar i arv-samlingen måste möta uppfylla följande krav:

  1. Artikeln måste ha både en stor prevalens på huvudlistan och i SCP-communityn
  2. Artikeln måste vara minst tre (3) år gammal och ha en bra (positiv) rankning.
  3. Artikeln måste vara tillräckligt ikonisk för att administratörerna skall avgöra att ta bort den från sin numeriska designation skulle riskera att förvirra communityn.

Dessa artiklar representerar inte nödvändigtvis en solid kanon, utan representerar snarare exempel på klassiska och grundläggande artiklar som är välkända och generellt sett ansedda att hålla hög kvalitet.


Sedan 2013

SCP-055

Inaugurerad: 20:de december, 2013

[Okänt]

"Jag vet inte vad det är, men jag vet att det finns. Det är någonting som man inte kan komma ihåg. Och det är inte et klot."

SCP-076

Inaugurerad: 20:de december, 2013

"Abel"

"För Guds skull mannen, de där människorna som vaktar honom förtjänar att veta exakt vad han är och vad han gjorde. Vad VI gjorde. Hur vi klantade till det, så att de kan veta bättre."

SCP-087

Inaugurerad: 14:de augusti, 2013

Trapphuset

"Rapporter och ljudinspelningar bekräftar de plågade vokaliseringaran från vad som tycks vara ett barn mellan █ och ██ år. Källan till ropen uppskattas befinna sig ungefär 300 medter under den första platformen."

SCP-093

Inaugurerad: 20:de december, 2013

Rödahavsföremålet

"Jag antar att det är detsamma i den här världen, men baserat på vad jag har sett på grund av SCP-093, så upphörde livet på den här planeten omkring 1954."

SCP-173

Inaugurerad: 14:de augusti, 2013

Skulpturen

"Den är konstruerad av betong och armeringsstål och bär spår av sprejfärg av märket Krylon. SCP-173 är snabbrörlig och extremt fientlig."

SCP-231

Inaugurated: 20:de december, 2013

Speciella personalbehov

"En sista anteckning: Stiftelsen gör många motbjudande saker för vårt uppdrags skull, men vårt uppdrag är så viktigt att det är ett pris vi måste betala."

SCP-239

Inaugurerad: 20:de december, 2013

Häxbarnet

"Subjektet får inte väcka under några som helst omständigheter. Om någon anställd påträffas med att försöka väcka subjektet kommer de omedelbart att avrättas."

SCP-343

Inaugurerad: December 20, 2013

"Gud"

"Försök att tilldela föremålet ytterligare säkerhetsåtgärder är både onödigt och omöjligt på grund av SCP-343s natur."

SCP-500

Inaugurerad: 20:de december 2013

Panacea

"Trots mycket forskande har alla försök att återskapa vad som tros vara den aktiva ingrediensen i tabletterna misslyckats."

SCP-682

Inaugurerad: 20:de december, 2013

Svårförstörd reptil

"SCP-682 måste förstöras så snart som möjligt."

SCP-701

Inaugurerad: 20:de december, 2013

Den hängda kungens tragedi

"Inse fakta, Doktor. Det här har varit känt för länge. Och i den här branchen skattar vi oss lyckliga om vi bara förlorar omkring hundra människor per tionde år."

SCP-882

Inaugurerad: 20:de december, 2013

En maskin

"Alla autoritära problem som uppstår måste rapporteras omedelbart, och påverkad personal måste genomgå full psykologisk undersökning och, beroende på resultaten, antingen förflyttas till en annan plats eller till permanent förvar vid [STRUKET]"

SCP-914

Inaugurerad: 20:de december, 2013

Urverket

"Forskare är ansvariga för all utmatning. Om skada eller död skulle inträffa kommer forskarna att undergå administrativ översikt och eventuella disciplinära åtgärder."

SCP-963

Inaugurerad: 20:de december, 2013

Odödlighet

"Det verkar som att vi har ett problem."

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License