Händelserapport: SCP 701-19██-1

Involverade objekt: SCP-701

Datum: ███████ ██, 19██

Plats: [UTRADERAT]

Rapport framtagen av Dr. R█████ och Dr. J██████ baserad på SCP-701-19-A. SCP-701-19-A är ett 187mm x 103mm x 25mm S-VHS videokassettband som hittades under utredningen av en händelse klassad som SCP-701 på █████████████ High School i █████████████, ████, USA. Kassettbandet hittades i en defekt filmkamera som av allt att döma satts av någon i publiken för att spela in föreställningen. Det är den enda existerande inspelningen av en händelse klassad som SCP-701.

 • 0:00:00 – Kassettbandet börjar.
 • 0:03:10 – Ljuset går ner över scenen.
 • 0:05:12 – Ridån går upp. Föreställningen inleds med Gonzalos skål och kröningstal, allt enligt manuskriptet.
 • 0:10:21 – En möjlig första iakttagelse av SCP-701-1 i bakgrunden av scenen då Isabella bryter samman. Mot scenens bakre vägg syns en mörk, oformlig skugga som inte tillhör någon av skådespelarna på scenen.
 • 0:10:24 – Skuggan försvinner.
 • 0:23:15 – Den första märkbara avvikelsen från manuskriptet inträffar. Istället för scenen där Francisco gör affärer med en kurtisan, går ridån upp över en tom scen. Antonio kommer in från högra sidan.
 • 0:23:24 – Första indirekta säkra iakttagelsen av SCP-701-1. Skuggan av en gestalt faller ut från den högra sidan av scenen mot den bakre väggen. Antonio stannar upp och verkar överraskad. Skuggan försvinner. Antonio inleder en lång monolog, där han slår fast att han tror på Isabellas uppgifter. Dr. J██████ noterar att monologen går i stilistisk linje med medeltida retorik i allmänhet, och det övriga manuskriptet i synnerhet, men att den inte återfinns i manuskriptets originaltext.
 • 0:24:12 – Ridån faller.
 • 0:24:51 – Ridån går upp över Francisco och kurtisanen. Antonio kommer in på scen och pjäser fortsätter enligt manuskriptet.
 • 0:31:14 – Första direkta säkra iakttagelsen av SCP-701-1. Objektet kommer in på scenen och står i vänstra yttersta kanten under slutet av första scenen i andra akten.
 • 0:32:17 – Gonzalo slutför sin dialog med de sammansvurna enligt manuskriptet och säger att han ska på möte med Alagaddas ambassadör. Han lämnar scenen på vänstra sidan och SCP-701-1 tycks följa efter honom ut.
 • 0:38:13 – Andra direkt säkra iakttagelsen av SCP-701-1. Under första scenen, tredje akten, syns objektet på högra kanten av scenen medan Gonzalo och Petruccio mördar Hertigen av Sortino. Scenen slutar med Gonzalo beordrar sina kockar att laga en stuvning på den döda kroppen, trots att anteckningar och dokument tillvaratagna på platsen visar att den delen av pjäsen hade redigerats bort.
 • 0:51:11 – Tredje direkta säkra iakttagelsen av SCP-701-1, nära scenens vänstra kant medan Antonio dödar Isabella.
 • 1:09:12 – Fjärde direkta säkra iakttagelsen av SCP-701-1. Objektet kommer in på scen tillsammans med Gonzalo i början av första scenen, fjärde akten, och följer efter bakom Gonzalo under resten av scenen. Scenen innehåller två nyckelögonblick. För det första tycks Gonzalo, vid ett tillfälle då han nämner Alagaddas ambassadör, nicka åt SCP-701-1, vilket isåfall skulle vara den första gången en skådespelare ger uttryck för att märka av SCP-701-1:s närvaro. För det andra slutar scenen med en avvikelse från manuskriptet, då Gonzalo istället för att i sin monolog uttrycka ånger och tvivel, pratar om sina förhoppningar att hans offer till Ambassadören av Alagadda ska vara tillräckligt bra. Ljusen går ner över scenen.
 • 1:21:15 – Femte direkta säkra iakttagelsen av SCP-701-1. Objektet kommer in från vänster i slutet av andra scenen, fjärde akten, då Antonio ska lämna scenen för att hämta en dolk. Istället för att lämna scenen stannar dock Antonio upp framför SCP-701-1 och får av objektet en lång dolk. Detta är första säkra iakttagelsen av objekt SCP-701-19██B, och Dr. J██████ noterar att objektet ifråga inte återkommer i uppsättningens lista över rekvisita eller någon annanstans i dokumentationen. Kort därefter lämnar SCP-701-1 och Antonio scenen tillsammans.
 • 1:32:41 – Sjätte direkta säkra iakttagelsen av SCP-701-1, då objektet dyker upp på vänster sida av scenen, medan Cornari och Lodovico lämnar scenen.
 • 1:35:10 – Ljuset går upp. Första scenen, femte akten, inleds med Gonzalos bankett. Pjäsen följer manuskriptet.
 • 1:40:52 – Antonio kommer in på scen med en bit pergament i handen. Textavvikelserna blir nu fler och längre. Istället för att läsa upp Petruccios bekännelse enligt manuskriptet, beskriver Antonio pergamentet som ett brev från Alagaddas ambassadör, där ambassadören skriver att Gonzalo är skyldig honom ett större offer.
 • 1:41:42 - SCP-701-1 kommer in på scenen från högra kanten. Hela skådespelarensemblen tycks uppmärksamma objektet. Gonzalo ställer sig upp, svär åt publiken, och börjar springa åt scenens vänstra kant. Resten av skådespelarna, inklusive de som spelar Alinda och Francisco och som då kommer in på scen från vänster, hindrar honom fysiskt från att lämna scenen. De släpar honom mot scenens mitt och samtidigt rör sig SCP-701-1 mot honom och stannar upp framför Gonzalos tron.
 • 1:43:08 – En snara faller ner på scen från tågvinden och skådespelarna tvingar Gonzalo att ta den på sig. Gonzalo skriker svordomar på italienska och på latin tills snaran dras åt och han börjar kvävas.
 • 1:43:32 - Antonio säger "Med detta blir offret fullgott!", tar den långa dolken och skär upp Gonzalos mage. Hans inälvor faller ut över scenen.
 • 1:44:04 – Alinda tar dolken från Antonio och säger: "Med detta, en dåres blod är Den Hängde Kungen gottgjord!" Hon skär halsen av Antonio.
 • 1:45:31 – Rep med snaror faller ner från på scenen tågvinden, en för varje skådespelare. Skådespelarna ställer sig vid dem och trär dem över sina huvuden. Alinda ställer sig bredvid SCP-701-1.
 • 1:46:12 – Alinda säger: "Med detta, vårt blod, är Den Hängde Kungen gottgjord!" Skådespelarna hänger sig.
 • 1:47:33 – SCP-701-1 rör sig mellan de hängande kropparna och kommer fram till scenens främsta kant.
 • 1:47:41 – Ljusen släcks.
 • 1:47:46 – Ljud av skrik och våldsamheter hörs i närheten av kameran.
 • 1:48:22 – Ett högt ljud hörs och kameran sannolikt slås till golvet.
 • 1:49:01 – Kameran förstörs. Kassettbandet tar slut.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License