Dokument: SCP-701-1640-B-1
rating: +1+x

Följande är en sammanfattning av texten i de publicerade versionerna av //Den Hängde Kungens Saga, kopplad till ett flertal händelser klassade som SCP-701. Sammanfattningen är sammanställd av Dr. J██████ och baserar sig på utgåvan i kvartsband från 1640.//

ROLLFÖRTECKNING:

 • GONZALO, Kung över Trinculo
 • ISABELLA, Drottning över Trinculo, hustru till den mördade Kung Sforza, nu gift med Gonzalo
 • ANTONIO, lågadelsman
 • FRANCISCO, Antonios betjänt
 • HERTIGEN AV SORTINO
 • ALINDA, hertigens dotter
 • PETRUCCIO, adelsman och förtrogen till Gonzalo
 • LODOVICO, Gonzalos betjänt
 • CORNARI, präst
 • BEATRICE, drottningens betjänt
 • EN KURTISAN
 • EN VAKT VID PALATSET
 • MILANS AMBASSADÖR
 • FLORENS AMBASSADÖR
 • ALAGADDAS AMBASSADÖR

BAKGRUND:
Pjäsen utspelar sig i Kungariket Trinculos huvudstad Serko (Trinculo är troligen en felstavning av Trinacria, romarnas namn för Sicilien, och Serko är ett annat namn för Syrakusa på Siciliens sydöstliga spets). När pjäsen inleds har Kung Sforza precis dött, av allt att döma av naturliga orsaker under en Sabbat. Trinculos adel samlas för att bevittna när Sforzas yngre bror Gonzalo,
som nyss gift sig med Sforzas änka Isabella, ska krönas.

Trots att manuskriptet refererar till samtida italienska stadsstater som Florens och Milan, är stora delar av innehållet uppenbart påhittat. Det finns inget historiskt känt statsbygge eller land som kallas Alagadda, några jämförbara kungar över Sicilien har aldrig funnits, och huvudstaden i det historiska Kungariket Sicilien var Palermo, inte Syrakusa. Författaren kan ha valt att förlägga handlingen dit som en referens till platsens historia kring tyranni. Alagadda spelar en pjäsen en viktig roll som en mystisk men mäktig stat, och det skulle kunna vara en version av en av de muslimska staterna vid Medelhavskusten som t.ex. Tunisien eller Algeriet.

SYNOPSIS:
Tragedin om den Hängde Kungen liknar ett flertal tidigare manuskript i samma genre, t.ex. Shakespeares Hamlet och Titus Andronicus. Tidigare undersökningar av händelser klassade som SCP-701 har visat att Tragedin om den Hängde Kungen ofta valts som ett mindre våldsamt alternativ till de ovan nämnda pjäserna. Tragedin om den Hängde Kungen innehåller inalles två mord som går att förlägga till utanför scenen, och den referens till kannibalism som görs i tredje akten kan enkelt klippas bort.

FÖRSTA AKTEN:
Pjäsen öppnar under kröningen av Gonzalo. Gonzalo utbringar en skål till den samlade adeln och lämnar sedan scenen. Hans gemål Isabella är berusad och erkänner för några hovmän att Sforza i själva verket inte dog i sömnen, som det påståtts. Istället gav Isabella honom en sövande dryck under hans resa till landsbygden, varpå Gonzalo och några sammansvurna mördade honom. Som en sista förnedring hängde konspiratörerna upp Sforza i ett träd som om han vore en simpel tjuv. Isabella avslöjar sedan att Antonio, en man ur lågadeln som under kröningen besöker hovet för första gången, i själva verket är hennes och Sforzas hemlige son och den rättmätige tronarvingen. Isabella bryter ihop och hennes betjänter eskorterar henne av scenen.

Betjänten Francisco frågar Antonio om han tror på drottningens historia. Antonio lättar upp situationen med ett skämt, och de lämnar scenen. Scenbyte till Antonios hyrda husrum, där Francisco gör affärer med en kurtisan. Antonio kommer in och berättar chockat att han, utanför scenen, mött Sforzas spöke, som bekräftat drottningens uppgifter.

ANDRA AKTEN:
Gonzalo har fått reda på att Isabella erkänt och diskuterar med sina sammansvurna. Betjänten Lodovico påpekar att tre personer bevittnade hennes sammanbrott: Hertigen av Sortino, hertigens dotter Alinda, och en präst vid namn Cornari. Gonzalo börjar planera hur dessa ska infångas och/eller dödas så att sanningen inte ska komma fram. Han beordrar att Isabella ska hållas fången på ett kloster med hänvisning till att hon blivit galen. Okaraktäristiskt nog godtar Isabella denna order utan invändningar. Gonzalo säger sedan att han har ett möte planerat med Alagaddas ambassadör och lämnar scenen.

I Antonios hyrda husrum berättar Francisco nyheterna om drottningen. Tillsammans börjar Antonio och Francisco planera en hämnd.

TREDJE AKTEN:
Gonzalo och hans bundsförvant, adelsmannen Petruccio, bjuder Hertigen av Sortino på middag. De dödar honom och beordrar sedan att palatsets kockar ska göra en stuvning på hans kropp. Hertigens dotter Alinda, som bevittnat mordet, blir förvisad och inlåst på samma kloster som drottningen.

Antonio spelar vansinnig för att få tillträde till klostret. Isabella och hennes tjänare Beatrice får reda på att Antonio är på väg och förbereder sig för att mörda honom genom att blanda en förgiftad dryck. Antonio genomskådar dock deras plan och tvingar Isabella att dricka giftet, varpå hon dör. Samtidigt går Francisco vilse på klostret och det slutar med att han av misstag befriar Alinda.

FJÄRDE AKTEN:
I palatset berättat Gonzalo för betjänten Lodovico att han i utbyte mot en gåva fått ett kraftfullt och smaklöst gift av Alagaddas ambassadör. Gonzalo avslöjar att hans plan är att förgifta stuvningen gjord på Hertigen av Sortino och sedan servera den till hela hovet, och därigenom undanröja alla hot. Lodovico lämnar scenen för att sätta planen i verket. Gonzalo genomgår en kort kris och berättar i en monolog om ångesten han känner för sina synder, men slutar i övertygelse om att hans plan är den enda vägen framåt.

Samtidigt presenterar Francisco Alinda för Antonio, efter att de alla tre flytt från klostret. Alinda beskriver ingående mordet på hennes far och Antonio lovar att hämnas henne och sedan göra henne till hans drottning. Han lämnar scenen för att hämta en kniv med vilken han ska döda Gonzalo.

En komisk scen följer med en vakt på palatset och den fryntlige prästen Cornari. I slutet kommer Lodovico in på scen och ber Cornari följa med honom. Det är sista gången prästen syns på scen.

FEMTE AKTEN:
Gästerna anländer till Gonzalos bankett. Gonzalo skålar för de ditresta ambassadörerna från kringliggande städer och länder. Maten serveras, men innan gästerna börjar äta, kommer Antonio in på scenen med en signerad bekännelse från Petruccio, som tillsamman med Gonzalo dödade Hertigen av Sortino. I bekännelsen beskrivs mordet på hertigen och Antonios släktskap med Kung Sforza, och gästerna på banketten blir ursinniga på Gonzalo. Antonio benådar honom dock och skickar honom i exil i ett kloster. Han beordrar Francisco att börja för bröllopet med Alinda och pjäsen slutar med att hela hovet dansar.

SCP-701:s HÄNDELSEFÖRLOPP
Framställningen av pjäsen som framträder under SCP-701-händelser innehåller flera avvikelser från den publicerade texten. För ett typexempel på dessa avvikelser, se Händelserapport SCP-701-19██-1.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License