_404

Denna sida finns inte ännu!


Har du fått kritik än?

På SCP-wikin finns det flera verktyg till din hjälp för att söka kritik. Artiklar som fått och anpassats efter kritik har en betydligt större chans att bli lyckade.


Hur man skriver en SCPSCP:s SandlådewikiGuide-hubb

För att använda bilder

Hjälpforum: Idéer & Brainstorming
Hjälporum: Utkast & Kritik
Chattguide

Kom ihåg: Huvudsidan är till för slutgiltig bedömning av färdigt arbete, inte för feedback och kritik på ofärdigt arbete.


Det är ditt ansvar att bara posta färdigt arbete. Sidans medlemmar har ingen plikt att vare sig rättfärdiga eller förklara hur de röstar.

Är du införstådd med allt ovan och fortfarande vill skapa en ny sida så ska du klicka här.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License