SCP-597
rating: +1+x

Föremål #: SCP-597

Föremålsklass: Euklid

Särskilda Förvaringsåtgärder: SCP-597 skall vaktas och undersökas efter ett roterande månadsskifte. De som är ansvariga för designen av förvaringsåtgärderna är inte tillåtna att ha kontakt med SCP:n; Om överhuvudtaget möjligt ska denna uppgift överlämnas till personal med tillsynsnivå. Ingen har tillstånd att titta (på video eller genom ett fönster) eller vara i samma rum som SCP-597 längre än fem timmar. Underhållspersonal ska växlas varje dag.

Bedömningar ska utföras vid slutet av skiftet eller när mental utmattning verkar uppenbar. Om psykologisk kontaminering är för stor och utgör en påtaglig fara ska terminering utföras omedelbart av analytikern på plats. (De mentala hälsokontoren är ljudisolerade av denna anledning.) Doktorn kan terminera upp till tio individer på samma gång; fler än så kräver godkännande av en förman. Under dessa omständigheter ska åtgärd 597-32 (Avvänja Bebisarna) aktiveras. Ventilationen i taket kräver regelbunden skötsel för detta ändamål.

Brandvarnarna skall inte stängas av under några omständigheter; Ljus och rökelse som är tänd i 597s cell ska ses som en indikation av farlig besatthet. Lämningar och matoffringar ska också ses i samma ljus. Alla andra tecken av onaturlig kärlek och religiös dyrkan ska rapporteras tillsammans med dessa.

Rummet och det omgivande området ska förseglas och ventilationaxlar, rörarbete och ledningar ska kollas dagligen. Åtgärder ska vidtas för kontinuerlig utrotning av alla skadedjur i anläggningen. Djur som inte är del av studien som finnes spenandes på SCP-597 ska avlägsnas och elimineras snarast möjligt på grund av risk för biologisk kontaminering. På grund av detta ska arbetare sätta på sig Hazmat-dräkter varje morgon medan de träder in i cellen eftersom SCP-597 ofta är täckt med skadedjur vilket inkluderar möss, pungråttor, ekorrar och fladdermöss.

597 ska spolas ner veckovis och särskild omsorg ska ges till områdena runt bröstvårtorna för att förhindra uppbyggnad av saliv och dregel. De som spenar behöver tvättas dagligen, detsamma gäller golvet under dem för att bli av med pölarna med urin, avföring (de första få dagarna iallafall, men när fasta ämnen lämnar kroppen är detta inte längre nödvändigt, dock kan en tunn vattnig substans ibland utsöndras), och kräks som produceras när de dricker för ivrigt, snabbt eller orytmiskt. Rengöringsprodukterna ska vara omarkerade och oparfymerade (användning av aromater och örtolja kommer noteras) och ingen skrubbning ska göras för hand.

Beskrivning: SCP-597 är en klump med kött som är ungefär 5.8m (19.8ft) hög och 10.67m (35ft) bred, dessa mått ändras dock lite när den rör på sig eller ämnena expanderas och porlar. Över hela dess kropp, för det mesta i dess flikar, finns hundratals spenar i varierande färger och storlekar. När ett däggdjur släpps in i dess cell kommer det att dras till motsvarande spene för dess art och kommer sedan att spena så länge den är oavbruten. Mjölken kommer att vara identisk på alla sätt som subjektets mors mjölk fast de kan bibehålla subjektets näringsbehov oändligt. Även fast vätskan är densamma kemiskt, av någon anledning, vare sig det är en effekt av SCP:n eller en okänd kvalité hos ämnena den utsöndrar kan vilket däggdjur som helst som vanligtvis skulle behöva mer, kan överleva till slutet av dess normala livslängd plus minus ett par år, enbart genom att spena på bröstvårtan, dock kommer dess tänder ramla ut, dess muskler kommer att tvina bort på grund av att de inte används (subjektet kommer att krypa ihop så nära sidan som möjligt, ligga under SCP:n [kvävningar har rapporterats], eller fördjupa sig själv och dyka sig in i köttet) och magproblem uppvisas på grund av den enbart vätskebaserade dieten.

Mjölk som dricks ur en flaska har inte samma resultat, dock kommer de redan påverkade av SCP-597 att falla under ett kvasi-hypnotiskt grepp när de presenteras med en behållare, kommer göra vad som helst för att få tag i den och kommer tycka att dricka det är väldigt tillfredsställande.

De som ansvarar för tappning av vätskan har lust att använda en gummispene för att mata spädbarn som skydd, även när ett normalt lock räcker, och kommer försöka att göra det även om de har blivit informerade om att det är en strider mot protokollet om farligt material, eftersom inte är en lufttät försegling.

Lusten till att spena är en mental, fysisk och sexuell impuls. Medan lägre livsformer inte kan stå emot dess effekter överhuvudtaget kan människor det dock upplever de extrem svårighet. De i SCP-597s närvaro beskriver det som ett "mentalt drag" vilket leder oss till slutsatsen att det är delvis telepatiskt även om det också uppenbarligen tilltalar djupa instinkter och också är hormonellt; endorfiner som är associerade med amning och moderns komfort frigörs. De som ger sig gör så med ett galet rus, all behärskning bruten på en gång eller genom en långsam ritual som vanligtvis innebär bugande, knäböjande, krypande och sjungande. De reduceras snabbt till ett infantilt tillstånd och förlorar inom en timme alla språkliga förmågor, intellektuella förmågor och viljestyrka. Innan fullständig förlust av hjärnförmåga sker sägs det vara väldigt lugnande och tillfredsställande och de säger att de känner sig säkra, ”som aldrig förr”. Före och efter kontakt rapporteras starka känslor förknippade med vaga bilder och minnen och känslor spårade till livmodern eller spjälsängen, ofta centrerade kring minnet av deras föräldrars lukt och ansikten. [DATA STRUKEN] █████ ███████████████ █████ █████ █████ ██ retarderad blind [DATA STRUKEN] permanent bunden [DATA STRUKEN]

[DATA STRUKEN]

De som tittar på påverkas också, dock mindre och på annorlunda sätt.
Ökad småaktighet, regression till barnsliga tillstånd, extrem omogenhet, minskad tarmkontroll, fetischering, promiskuitet och även rapporter om offentlig onani har noterats.
Personalens IQ, fokus och rationalitet sjunker avsevärt under en tid med SCP-597, och de kommer ofta att slåss med varandra om dumma saker som föremål eller upplevda förolämpningar, bli knäckta med skratt och gråtanfall, inte kunna lösa problem på ett vuxet sätt och förlora förmågan att kontrollera sina känslor. Efter fyra till fem veckor är det omöjligt för dem att funktionera i en arbetsmiljö och alla kommunicerar med varandra med en serie grymt, kutter, och korta förvirrade meningar. Uppmärksamhet ska också ges till faktumet att de anställdas namn för föremålet förfaller från den officiella titeln, “SCP-597” till “Modern” och sedan “Moder”, sedan “Mamma”, “Morsa” och “Mor”, och så vidare, vilket ofta slutar med sug-, blås-, eller puss-ljud som representation.
Något mer intressant är att nästan omedelbart kommer starka orala fixeringar utvecklas eller återuppstå. De som har slutat röka kommer att börja igen (100% förekomst) och tuggummituggande, mellanmål, frosseri, nagel- och läppbitande och hårtuggande förekommer också nästan till en punkt av psykos; Det förekommer dödliga viktökningar, kvävningsincidenter, bollar eller klumpar av mänskligt material som stör matsmältningssystemet, mord över mat (varuautomaten är oftast helt tom) och dentala och hälsoproblem. Läkare och personal inom det påverkade området, även de som träder in en liten stund kommer att komma på sig själva med att omedvetet sätta någonting i deras mun utan att märka det.
Observationer av de anställda i deras hem eller privatliv avslöjar också [DATA STRUKEN], ofta till den punkt att de blir upphetsade av [DATA STRUKEN]

Män som redan har instabila eller bräckliga egon finner ett stärkande i oidipala komplex, ofta till farliga nivåer; tre anställda har våldtagit och mördat [DATA STRUKEN]. Dessa personlighetstyper gillar också [DATA STRUKEN] och ber om tillgång till SCP-597 av dessa anledningar.
Även fast detta beteende inte uppmuntras, är det tyvärr många som har denna sjukdom, för många för att ta en moralisk eller ideologisk ställning och fullständigt begränsa aktivitet utan att förlora den behövda mängden anställda. Ett stort antal är också högt rankad personal dock är avslöjande av deras identiteter förbjuden och man behöver tömma området och stänga av kamerorna så att de kan utföra handlingen (vilket inte får hålla på i mer än en timme, annars kan separation orsaka anfall och mordiskt raseri.)
Särskilda procedurer för sexuella besök finnes i Dokument 597-XD-12.

Tillägg-01: ██/██/██ Se dokument 597-XX-23

Dokument 597-XX-23
För tillfället vid 597s bas och sidor har man hittat sextioen exemplar som spenar. De är:

*Fyra hundar vid dess bottenområde som ligger framför den som en kull.

*Sex katter.

*Tjugosju råttor hänger på dess front (de vilda svärmarna av skadedjur som ofta flockas runt den är särskilt problematiska, men alla dessa är lab-avel förutom SCP-597-SS-19 och SCP-597-SS-24 som vägrar bli borttagna och sitter fast för hårt för att bara kunna dras av.)

*Femton fladdermöss som täcker nästan hela dess rygg, deras vingar fladdrandes krampaktigt vilket skapar ett litet vindkast.

*Åtta människor (Fyra D-klass personal, tre doktorer, en vakt.)

Tillägg 02: ██/██/██ Se Dokument 597-XD-12

Dokument 597-XD-12

[DATA STRUKEN]

[DATA STRUKEN]

[DATA STRUKEN]

Addendum 02: ██/██/██ See Document 597-XD-12

Document 597-XD-12

[DATA STRUKEN]

[DATA STRUKEN] försiktighet måste vidtas för att inte låta dem riva eller slita upp ett hål i 597 för penetrationsändamål [DATA STRUKEN]

Tillägg 02: ██/██/██ Se Dokument 597-XX-25

Dokument 597-XX-25

En fullständigt kvinnlig specialstyrka har visats att inte vara mer effektiv i förvaring, vilket har demonstrerats med tre händelser: Utvecklingen av bisexuella tendenser i [DATA STRUKEN], förlorandet av fem kvinnliga vakter som efter att ha skrivit ”mamma, mamma, hur jag älskar min mamma” på cellväggarna försvann och började spena och självmordet av Doktor Vanesen som efter att ha ringat in varenda spene med en röd tuschpenna och skrivit ”liv” bredvid dem, sköt sig själv i huvudet.

Tillägg 04: ██/██/██ Se Dokument 597-XY-C13

Dokument 597-XY-C13

[DATA STRUKEN]

[DATA STRUKEN]

Inuti templet hittade man SCP:n omgiven av byggnadsställningar och trappor med stegar uppställda vid köttet för att tillåta så många människor som möjligt delta i händelsen [DATA STRUKEN]

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License