SCP-001-ND

FØLGENDE FILER HAR VÆRT KLASSIFISERT SOM

TOPP HEMMELIG

PÅ BESTILLING FRA DE O5 ADMINISTRASJON


GENERELT MERKNAD 001-Alpha: For å forhindre at kunnskap om SCP-001-ND lekker, er det blitt opprettet flere falske SCP-001-ND-filer sammen med den ekte filen. Alle filer relatert til SCP-001-ND, inkludert falske filer, er beskyttet av en memetic killer designet for øyeblikkelig å påføre hjerteinfarkt på alt uautorisert personell som prøver å få tilgang til filen. Offentliggjøring av den sanne naturen til SCP-001-ND for publikum er grunnlaget for utførelse, med unntak av det som kreves i henhold til ███-███-██████.


ADVARSEL:

ALLE UAUTORISERTE MEDARBEIDERE SOM PRØVER Å FÅ TILGANG TIL DENNE FILEN, BLIR OMGÅENDE DREPT AV BERRYMAN-LANGFORD MEMETIC KILL AGENT. LESING UTEN RIKTIG MEMETISK VAKSINERING VIL RESULTERE I UMIDDELBAR KARDIAK ARRESTE FØLGET AV DØDEN.

DU HAR BLITT ADVART52b

MEMETIC KILL AGENT AKTIVERT

FORTSATT LIVSSKILTER BEKREFTET

FJERNE SIKKERHETSLINJER

Velkommen. Velg ønsket dokument.


TDU's Forslag - "Den Ytre Sirkelen"

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License