Recent Forum Posts
From categories:

Läs reglerna innan du börjar skriva i denna tråd.

Regler på NDs Discord server appliceras också här

1. - Var inget rövhål: Bete dig respektfullt gentemot andra, eller gör åtminstone ett ärligt försök till det. Detta täcker i princip de flesta regler.
2. - Inga hatposter: I praktiken en förlängning av Regel #1. Vi tolererar inga hatiska inlägg eller tillmälen, vare sig om grupper eller mot enskilda personer. Vi förbjuder uttryckligen hets baserat på kön, klass, etniskt ursprung, nationalitet, sexuell läggning, religion och tro (eller avsaknaden därav), funktionsnedsättning eller ålder. Upprepade brott kommer eventuellt att leda till att du bannas.
3. - Följ nordisk lag: Då detta är en tråd baserad i och huvudsakligen riktad till användare i de Nordiska länderna kräver vi också att du följer och upprätthåller de lagar som gäller i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Brott mot någon av dessa lagar kommer att leda till polisanmälan i respektive land.
4. - Bryt inte mot upphovsrätten: Förlängning av Regel #3. Eftersom otillåten användning eller spridning av upphovsrättsskyddat material kan leda till att SCP-Stiftelsen tas ned, eller att personal och/eller medlemmar här blir stämda, är delningen av upphovsrättsmaterial strängt förbjudet här. På samma sätt är det förbjudet att länka till sidor vars huvudsakliga syfte är fildelning.
5. - Lyssna på personal: Om en administratör eller moderator säger till dig att sluta så ska du sluta, utan att argumentera emot beslutet. Vill du bestrida åtgärden kan du PM:a denne eller någon annan ur personalen.

Tillägg:
6. - Inga skämt eller meme bidrag. Vi försöker expandera NDs canon, det här är inte rätt plats för skämt och memes.
8. - Du får skriva på Danska/Norska/Svenska och Färöiska i denna tråd.

OMG…..
NO SITE E?
CLOSED?

Re: New Sweden site! by HonyBlaterHonyBlater, 05 Oct 2018 07:27

A new Swedish site has been set up! Url inhere

New Sweden site! by HE Entar liuHE Entar liu, 28 Aug 2018 13:03
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License