Recent Forum Posts
From categories:

ARTIKELINFORMATION
Författare : tinwatchmantinwatchman
Källa : [https://scp-wiki.wikidot.com/scp7011640b1]
Översättningsdatum : 26/09/2016
Översättare: [Jack Werner på Creepypodden]

by NederbirdNederbird, 12 Jun 2023 11:34

ARTIKELINFORMATION
Författare : tinwatchmantinwatchman
Källa : [https://scp-wiki.wikidot.com/incident-report-scp70119971]
Översättningsdatum : 26/09/2016
Översättare: [Jack Werner på Creepypodden]

by NederbirdNederbird, 12 Jun 2023 11:33
NederbirdNederbird 12 Jun 2023 11:27
in discussion Hidden / Per page discussions » SCP-701

ARTIKELINFORMATION
Författare : tinwatchmantinwatchman
Källa : [https://scp-wiki.wikidot.com/scp-701]
Översättningsdatum : 26/09/2016
Översättare: [Jack Werner på Creepypodden]

by NederbirdNederbird, 12 Jun 2023 11:27
NederbirdNederbird 12 Jun 2023 11:13
in discussion Hidden / Per page discussions » SCP-173

ARTIKELINFORMATION
Författare : Moto42Moto42
Källa : [https://scp-wiki.wikidot.com/scp-173]
Datum : 26/09/2016 (Jack Werner), 25/08/2017 NederbirdNederbird
Översättare: [Jack Werner/Creepypodden], NederbirdNederbird

Större delen av översättning gjordes av Jack Werner från Creepypodden och täcker större delen av beskrivningen samt lite av förvaringsåtgärderna. Jag har översatt det mesta av förvaringsåtgärderna samt gjort lite grammatiska och stilistiska ändringar för att bättre passa formatet.

by NederbirdNederbird, 12 Jun 2023 11:13
P3TR1CH0RP3TR1CH0R 09 Apr 2021 20:38
in discussion Hidden / Per page discussions » SCP-096

För att göra det lättare för dig att läsa och tidsmässigt lättare för mig så kommer jag dela upp det i olika artikelsektioner, kommer också att svartmarkera de ord jag inte anser har blivit översatta på ett rimligt eller korrekt sätt. Vi börjar med de Speciella Förvaringsåtgärder eller "Special Containment Procedures".

Svenska:

SCP-096 ska hållas i sin cell, en 5m x 5m x 5m lufttät stålkub, vid alla tillfällen. Veckovisa koller efter sprickor eller hål är obligatoriska. Det ska absoluta inte finnas någon videoövervakning eller optiska verktyg av något slag inne i SCP-096s cell. Säkerhetspersonal ska använda förinstallerade trycksensorer och laserdetektorer för att försäkra SCP-096s närvaro inne i cellen.
Alla fotografier, videos eller inspelningar av SCP-096s likhet är strikt förbjudna utan bekräftelse från Dr. ███ och 05-█.

English:

SCP-096 is to be contained in its cell, a 5 m x 5 m x 5 m airtight steel cube, at all times. Weekly checks for any cracks or holes are mandatory. There are to be absolutely no video surveillance or optical tools of any kind inside SCP-096's cell. Security personnel will use pre-installed pressure sensors and laser detectors to ensure SCP-096's presence inside the cell.

Any and all photos, video, or recordings of SCP-096's likeness are strictly forbidden without approval from Dr. ███ and O5-█

Mitt förslag på ändringar:

SCP-096 ska hållas i sin cell, en 5m x 5m x 5m lufttät stålkub, vid alla tillfällen. Veckovisa kontroller koller efter sprickor eller hål är obligatoriska. Det ska absoluta inte finnas någon videoövervakning eller optiska verktyg av något slag inne i SCP-096s cell. Säkerhetspersonal ska använda förinstallerade trycksensorer och laserdetektorer för att försäkra SCP-096s närvaro inne i cellen.
Alla fotografier, video, videos eller inspelningar av SCP-096s likhet är strikt förbjudna utan godkännande bekräftelse från Dr. ███ och 05-█.

Resonemang:

Det engelsk-talande SCP gemenskapet m.m använder oftast strikt formellt språk som ibland kan vara svårt att översätta till svenska utan att ord och fraser tappar sin formella struktur och gör användningen av slangord och informellt språk nödvändigt. Men trots allt så tycker jag att det är viktigt att behålla så mycket så möjligt av originalversionen.

Koller bytte jag ut mot kontroller därför att koller är mera slang än formellt. Kontroller ansåg jag beskrev en mera korrekt översättning av det engelska ordet "check".

Videos bytte jag ut mot video därför att videos är också mera åt slang-hållet. Jag tyckte video räckte så som de på engelska gjorde ingen större specifikation än just att säga "video".

Bekräftelse bytte jag ut mot godkännande därför att jag fann det en inkorrekt översättning av ordet "approval" som ju betyder "to give approval", alltså att godkänna. Om det hade stått bekräftelse på engelska så hade det stått "confirmation". och då menar jag om man försöker översätta så nära som möjligt som originalordets betydelse.

by P3TR1CH0RP3TR1CH0R, 09 Apr 2021 20:38

Kan jeg få en ny lenke til discord serveren?

Läs reglerna innan du börjar skriva i denna tråd.

Regler på NDs Discord server appliceras också här

1. - Var inget rövhål: Bete dig respektfullt gentemot andra, eller gör åtminstone ett ärligt försök till det. Detta täcker i princip de flesta regler.
2. - Inga hatposter: I praktiken en förlängning av Regel #1. Vi tolererar inga hatiska inlägg eller tillmälen, vare sig om grupper eller mot enskilda personer. Vi förbjuder uttryckligen hets baserat på kön, klass, etniskt ursprung, nationalitet, sexuell läggning, religion och tro (eller avsaknaden därav), funktionsnedsättning eller ålder. Upprepade brott kommer eventuellt att leda till att du bannas.
3. - Följ nordisk lag: Då detta är en tråd baserad i och huvudsakligen riktad till användare i de Nordiska länderna kräver vi också att du följer och upprätthåller de lagar som gäller i Danmark, Finland, Norge och Sverige. Brott mot någon av dessa lagar kommer att leda till polisanmälan i respektive land.
4. - Bryt inte mot upphovsrätten: Förlängning av Regel #3. Eftersom otillåten användning eller spridning av upphovsrättsskyddat material kan leda till att SCP-Stiftelsen tas ned, eller att personal och/eller medlemmar här blir stämda, är delningen av upphovsrättsmaterial strängt förbjudet här. På samma sätt är det förbjudet att länka till sidor vars huvudsakliga syfte är fildelning.
5. - Lyssna på personal: Om en administratör eller moderator säger till dig att sluta så ska du sluta, utan att argumentera emot beslutet. Vill du bestrida åtgärden kan du PM:a denne eller någon annan ur personalen.

Tillägg:
6. - Inga skämt eller meme bidrag. Vi försöker expandera NDs canon, det här är inte rätt plats för skämt och memes.
8. - Du får skriva på Danska/Norska/Svenska och Färöiska i denna tråd.

OMG…..
NO SITE E?
CLOSED?

Re: New Sweden site! by HonyBlaterHonyBlater, 05 Oct 2018 07:27

A new Swedish site has been set up! Url inhere

New Sweden site! by qoususuajehyejqoususuajehyej, 28 Aug 2018 13:03
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License