Dokument #096-1
rating: +1+x

Dokumentering 096-1 av Experiment 096-1

Experiment 096-1 som leds av Dr. Dan. Syftet är att testa SCP-096s förmågor medan man får en fullständig fysisk beskrivning av SCP-096.

D-9031 är en 32 år gammal dömd brottsling och före-detta tatuerare. D-9031 placeras i Batysfär 303-A som sedan sänks ner i Tongagraven utanför kusten av Nya Zeeland. Positionen är ungefär ███ km från SCP-096’s temporära förvaringcell på Anlägging ██. Det följande spelades in med hjälp av videoövervakning på Batysfär 303-A, mellan den och Dr. Dan’s kontrollanläggning på Nya Zeelands fastland.

Batysfär 303-A når slutgiltigt djup på 10,800 meter.

D-9031: Den har stannat. Nu då?
Dr. Dan: Känner du dig okej? Ingen sjukdom, eller något?
D-9031: Mina öron gör ont.
Dr. Dan: Det är förväntat. Till vänster borde det finnas en stålbehållare. Öppna den, det kommer finnas en manila-mapp som innehåller flera fotografier. Öppna den och vänligen beskriv det första fotografiet.
D-9031 följer instruktionerna. Kameran är placerad så att fotografiet inte syns.
D-9031: Inget. Det är en tom cell.
Dr. Dan: Tackar. Placera gärna detta fotografi vänt nedåt i förvaringskärlet till höger och titta på nästa fotografi.
D-9031: Det är samma cell men det är en…fot i den tror jag.
Dr. Dan: Vänligen beskriv den.
D-9031: Eh… den är blek och benig. Ganska obehaglig faktiskt.
Dr. Dan: Placera fotografiet i förvaringskärlet vänd nedåt och titta på nästa.
D-9031: Okej…[paus] Fy fan!
Dr. Dan: Beskriv fotografiet.
D-9031: Det är en… jag vet inte, någon jävligt obehaglig person.
Dr. Dan: Vänligen beskriv fotografiet.
D-9031: Helvete, mannen! Han är blek, har vita ögon och något fuckat händer med hans mun. Vad fan är det här?

//Vid detta tillfälle, ungefär 13:32 standardtid, har Dr. Dan och Experimentkontroll noterats att SCP-096 har brutits sig ur sin förvaring. Den snabbaste vägen till SCP-096-1 har tömts av civila och fotograferingsnheter och SCP-096 spåras nu med hjälp av satelliter genom ett spårningshalsband. //

Dr. Dan: Till höger om dig borde det finnas ännu en stålbehållare. Öppna den
SCP-096-1: Det är papper och en penna.
Dr. Dan: Ja. Vänligen rita en skiss av fotografiet du såg.

SCP-096-1 mumlar en svordom och spenderar de följande tjugo minuterna på att rita en skiss av fotografiet. När det är klart bekräftas SCP-096 att vara ██ km från SCP-096-1.

SCP-096-1: Jag är klar.
Dr. Dan: Bra. Placera teckningen i förvaringskärlet till vänster och stäng dörren.
SCP-096-1 följer instruktionerna och skissen lämnar Batysfär 303-A i en vattentät behållare. De andra fotografierna bränns sedan i en förbränningsugn ombord.

SCP-096-1: Nu då?
Dr. Dan: Vänligen vänta.

Fyrtio minuter passerar. SCP-096 har nu bekräftas att vara vid SCP-096-1’s position och dyker. Transpondersignalen bryts efter 9,339 meter då trycket överstiger enhetens operativa gränser. Kameran visar att batysfären skakar milt. Baserat på SCP-096-1s reaktion antar man att SCP-096 är på skrovet och är synlig genom visningsporten.

SCP-096-1: Åh helvete! Fanfanfan! Vad fan är det där?!

//Ljud och bild försvinner då skrovet på Batysfär 303-A bryts. SCP-096 återhämtas av ytliga återhämtningsteamet Foxtrot-303-A utan incident. Skissen av SCP-096 återhämtas också och ett snabbt test bekräftar att det inte är någon fientlig reaktion från SCP-096.

Skissen skickas till Experimentkontroll i Nya Zeeland medan SCP-096 flyttas till permanent förvaring.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License