Dokument #087-III
rating: 0+x
scp-heritage-v3.png

Dokument #087-III: Utforskning III

D-9884 är en 23-årig kvinna med normal kroppsbyggnad och utseende. Hennes psykologiska bakgrund indikerar en historik med depression. D-9884 har en begränsad historik med användning av omåttligt våld mot [DATA UTRADERAD]. D-9884 är utrustad med en 75 watt strålkastare med ett batteri som är kapabelt till att hålla i 24 timmar, en handhållen videokamera med överföringsströmning och ett headset för kommunikation med Dr. ██████ vid huvudkontoret. D-9884 är också utrustad med en ryggsäck innehållande 3.75 liter vatten, 15 näringsstänger och en värmefilt.

D-9884 står på huvudplattformen av SCP-087. Strålkastaren lyser bara upp de första 9 stegen. LED lamparna placerade på väggen vid förra utforskningen är inte synliga.

Dr. ██████: Var vänlig och gå nedåt mot första plattformen och titta mot väggen.

D-9884 får nedåt 13 steg och stannar på plattformen. Det finns inga spår av LED lampan på platsen som videoinspelningen av Utforskning II tyder på att den var placerad.

D-9884: Ja, äh, det är bara en smutsig betongvägg. Det finns typ inget på den. Nej, vänta. Det är lite kladdigt här.

D-9884 antyder platsen där LED lampan skulle vara.

D-9884: Det är ett gråtande barn där nere! Hon [paus] hon ber om hjälp och gråter.
Dr. ██████: Tack. Var vänlig och fortsätt nedför trapporna tills du märker någonting annorlunda.

D-9884 fortsätter nedåt. När hon når nästa våningen hörs ljudet av gråtandet som är förenligt med de två tidigare utforskningarna. Inga LED lampor verkar vara närvarande på några av våningarnas väggar. D-9884 fortsätter händelselöst tills hon når 17:e plattformen.

D-9884: Usch, det är något på marken här och det luktar riktigt illa. Det är kladdigt och fast på min sko. Fy, det är så äckligt.

Videoströmningen bekräftar närvaron av en substans som upptar ungefär 50 centimeter i diameter.

Dr. ██████: Kan du beskriva doften?
D-9884: Äh, det luktar typ som gammal rostig metall och kiss.
Dr. ██████: Tack. Var vänlig och fortsätt tills du märker någonting mer.

D-9884 fortsätter till 51:a plattformen utan vidare incident. Den 51:sta plattformen är oförändrad från den tidigare expeditionen och liknande observationer görs. D-9884 ombeds igen att fortsätta tills hon märker någonting ovanligt. Subjektet fortsätter sin nedåtgång tills 89:e våningen är nådd. Videoströmningen hoppar till och D-9884 skriker.

D-9884: Åh, helvete! Det är ett hål i marken och jag ramlade nästan ner!

Videoströmningen bekräftar närvaron av ett hål som är ungefär 1 meter i diameter. Subjektet skiner strålkastaren nedåt vilket enbart yppar mörker. Cirka 4 sekunder passerar och ljus en obestämd distans ner i hålet sätts igång i ungefär 2 sekunder och sedan av igen.

D-9884: Det var ett ljus där nere! Det är borta nu men det var på i ungefär en sekund! Såg du det?
Dr. ██████: Ja. Kan du bedöma djupet av detta hål?
D-9884: Inte en chans. Det är för djupt. Åtminstone en kilometer. Alltså, mycket mer än en kilometer.
Dr. ██████: Tack. Kan du fortfarande höra ljuden från barnet?
D-9884: Mhm. Det låter fortfarande som att hon är långt borta. Det känns inte som att jag kommer närmare. Det är som att för varje steg jag tar, så tar hon ett nedåt.
Dr. ██████: Vänligen fortsätt nedåt tills du påträffar någonting ovanligt.
D-9884 fortsätter att gå nedåt genom SCP-087 i ungefär en timme och täcker 164 våningar. Hon stannar för att vila på 253:e plattformen, konsumerar en näringsstång och flera klunkar med vatten. D-9884 beräknas vara ungefär 1.1 kilometer under huvudplattformen, dock har ljudet från barnet inte förändrats i volym. Efter att ha stannat upp i 4 minuter fortsätter hon sin gång nedåt och stannar inte förrän hon gått nedför 216 våningar, 1.5 timmar senare. D-9884 är på 469:e plattformen, cirka 1.8 km under huvudvåningen.

D-9884: Jag kommer ingenstans. Jag tror att det är dags att gå tillbaka. Jag menar, att gå ner är en sak, men det är en lång väg tillbaka.
Dr. ██████: Du har blivit försedd med mat, vatten och filtar som räcker till i 24 timmar. Vänligen fortsätt nedåt.
D-9884: Nej, jag tror jag tänker gå tillbaka upp-

D-9884 vänder sig mot den föregående våningen.

D-9884: Jag- [skriker]

SCP-087-1, ansiktet, är precis bakom D-9884 och blockerar hennes uppgång. Ansiktet ser ut att vara cirka 30 centimeter från kameralinsen; ögonen är fixerade rakt på linsen och tittar inte på subjektet den här gången men personen som kollar på videoströmningen. Videoströmningen glappar och fryser i 4 sekunder, följt av ett brus-liknande skri från ljudflödet. Det klipper sedan till guppande bilder medan D-9884 går nedför trapporna hastigt.

D-9884: [panikslagen och hysterisk] Den har följt efter mig! Hela tiden har den varit precis bakom mig åh gud den är precis bakom mig den tittade rakt på mig! Dr. ██████ snälla gör nånting snälla hjälp mig åh gud snälla få bort den snälla nej snälla jag visste att den följde efter mig hjälp få den att försvinna snälla nej den titade på mig den stirrade på mig jag visste att den var där den har kollat på mig hela tiden åh gud snälla hjälp mig nej snälla [detta fortsätter på ett snarlikt sätt tills slutet.]

D-9884 fortsätter att skrika och be hysteriskt medan hon hastigt tar sig nedför trapporna. Det föregående brus-liknande skriet verkar överlappa ljudflödet, under vilket man kan höra det originella ljudet av det gråtande barnet. Ungefär 14 våningar ner svingas videoflödet och visar området precis bakom D-9884. Ansiktet är nu ungefär 20 centimeter från kameralinsen. Den stirrar inte på subjektet; Utan är fixerad på kameralinsen, vilket skapar illusionen att den gör ögonkontakt med de som kollar på videoinspelningen. Det är viktigt att påpeka att sedan observationen av SCP-087-1 har ljudet av tjejens gråtande och tjutande ökar i volym vilket indikerar att D-9884 närmar sig källan. Efter ungefär 150 panikslagna nedgångar av våningar med 3 bekräftanden av att SCP-087-1 fortfarande i förföljande ramlar D-9884 och verkar bli medvetslös. Ljudflödet indikerar stark närhet till gråtandet. Det brusande och tjutande ljudet fortsätter. Videoflödet visar ännu en trappnedgång vilket indikerar att D-9884 fortfarande inte har nått grunden av trapphuset. 12 sekunder av orörlighet passerar innan ansiktet är i full syn av kameran och ansiktet gör direkt ögonkontakt med tittaren.

Ljud- och videoflödet försvinner och ingen anslutning återetableras.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License