Dokument #087-II
rating: 0+x
scp-heritage-v3.png

Dokument #087-II: Utforskning II

D-9035 är en 28-årig afro-amerikansk man med stark kroppsbyggnad. Psykologisk bakgrund indikerar inga avvikelser förutom extremt hat mot kvinnor. D-9035 har en omfattande historia med [DATA UTRADERAD]. D-0935 är utrustad med en 100 watt strålkastare med ett batteri som håller i 24 timmar, en handhållen videokamera med överföringsströmning och ett headset för kommunikation med Dr. ██████ vid huvudkontoret. D-9035 är också utrustad med en ryggsäck som innehåller 100 små LED lampor med självhäftande baksida och batteri som håller i cirka 3 veckor. Lamporna tänds och släcks när man klämmer dem.

D-9035 riktar strålkastaren nedför den första våningen. Trots den större watt-mängden lyser inte lampan längre än 9:e steget.

D-9035: Vill du att ja’ ska ner dit, doktorn?
Dr. ██████: Var vänlig och lys din strålkastare utanför SCP-087 för att bekräfta att den funkar ordentligt.

D-9035 lyser lampan ut mot hallen. Jämförelser med inspelningen från Utforskning I bekräftar att den faktiskt är ljusare.

Dr. ██████: Tack. Vänligen fortsätt till första våningen.
D-9035: Hörru’ doktorn, jag vet du sa och allt, men jag tror inte jag vill gå ner dit.
Dr. ██████: Vänligen fortsätt till första plattformen.
D-9035: Doktorn, asså jag-
Dr. ██████: [Avbryter] Enligt vår tidigare konversation, vänligen fortsätt till första plattformen.

D-9035 stannar upp i 18 sekunder och går sedan nedför 13 steg till den första plattformen och stannar.

D-9035: Är det där ett barn?
Dr. ██████: Vänligen ta bort en av de självhäftande lamporna och fäst den på väggen vid plattformen.
D-9035: Doktorn, hör du det där? Är det ett barn där nere?
Dr. ██████: Det är obekräftat. Vänligen fäst en självhäftande lampa på väggen och bekräfta dess funktion.

D-9035 tvekar. Sedan tar han en av lamporna från sin ryggsäck och fäster den på väggen. Han trycker på lampan och sätter på den.

Dr. ██████: Vänligen stäng av din strålkastare.

D-9035 tvekar igen innan han stänger av lampan. LED lampan lyser upp plattformen men lyser inte upp ett enda trappsteg.

Dr. ██████: Tack. Du kan nu sätta på din strålkastare. Vänligen fortsätt gå nedför trapporna. Fäst en LED lampa på väggen och sätt på den varje gång du når en ny plattform. Om du märker av något annorlunda, vänligen rapportera det.

D-9035 sätter på strålkastaren igen och fortsätter nedåt till nästa våning. När han når nästa plattform fångar mikrofonen upp ljud av tjutande och gråtande, förenligt med de som hördes under första utforskningen.

Dr. ██████: Kan du fortfarande höra de ljuden du rapporterade innan?
D-9035: Äh, ja. Det låter som att hon är typ 150, kanske 200 meter ner. Är det meningen att jag ska hämta henne? Doktorn, jag är inte bra med barn.
Dr. ██████: Vänligen placera LED lampan och fortsätt nedåt till du märker något ovanligt.

D-9035 fäster lampan på väggen och sätter igång den, seda fortsätter han till nästa våning. Han fäster den tredje LED lampan på väggen och sätter igång den. D-9035 fortsätter att göra detta de nästa 25 våningarna tills han stannar upp.

D-9035: Jag tror inte jag kommer något närmare barnet, doktorn.
Dr. ██████: Hur långt nere skulle du beräkna att källan till ljudet är?
D-9035: Samma som förut, 150 till 200 meter neråt.
Dr. ██████: Tack, vänligen fortsätt.

D-0935 fortsätter i samma bana de nästa 24 våningarna. Han stannar på den 51:a plattformen. Videoinspelningen visar en bågformad grop i betongväggen, beräknad att vara ungefär 50 centimeter hög och 10 centimeter bred. Det första steget från plattformen ser ut att vara helt krossad.

D-9035: Ser du det där?
Dr. ██████: Ja. Kan du vänligen beskriva vad du ser?
D-9035: Det ser ut som att något har rivit väggen och steget här är typ helt i bitar. Märket ser ut att vara väldigt slätt-

D-9035 rör rivmärket.

D-9035: Ja, det är slätt. Det känns som glas.
Dr. ██████: Tack, var vänlig och fortsätt nedåt.
D-9035: Doktorn, jag tror att jag har gått tillräckligt långt.
Dr. ██████: Var vänlig och fortsätt, enligt vår överenskommelse.
D-9035: Överenskommelse eller inte, jag vill inte göra det här.

[DATA UTRADERAD]

D-0935 går över det krossade trappsteget och fortsätter nerför trappen. Det finns inget märkvärdig vid nästa våning. D-0935 fäster en LED lampa på väggen och fortsätter på samma sätt efter 38 våningar. Ljudet av gråtandet och tjutandet has inte kommit närmare. D-0935 är på 89:de våningen och 74 minuter har passerat från början av utforskningen. Subjektet beräknas vara cirka 350 meter under den första plattformen.

D-9035: Det känns som att barnet bara försöker lura mig ner dit, doktorn. Jag tror det är dags för mig att-

D-9035 slutar prata och röra sig när strålkastaren lyser upp SCP-087-1. Ansiktet stirrar rakt på D-0935 vilket, igen, indikerar dess medvetenhet om subjektets närvaro. Trots att det verkar som att SCP-087-1 inte rör på sig, befinner sig föremålet 38 våningar under det första mötet under Utforskning I, vilket indikerar att den är mobil.

Dr. ██████: Finns det någon anledning till att du stannade?
D-9035: [Oemottaglig]

D-0935 andning blir ansträngd. SCP-087-1 håller sig stilla i cirka 13 sekunder. SCP-087-1 blinkar.

D-9035: [skriker oförståeligt]

SCP-087-1 rycker framåt tills den är cirka 90 centimeter från D-9035. Subjektet vänder sig om och flyr uppför trapporna.

Dr. ██████: Snälla slappna av och lugna ner dig. Vänd dig om. Vi behöver se ansiktet bättre.

D-9035 ignorerar Dr. ██████ och fortsätter sin snabba färd uppåt. Han fortsätter att skrika oförståeligt.

**Dr. ██████: D-0935 kan du höra mig? Var vänlig och sakta ner

D-0935 svarar inte och fortsätter att snabbt springa uppför trapporna. Hans skrikande avtar till babblande. Efter att ha sprungit uppför 72 våningar kollapsar D-0935 på 17:e våningen.

**Dr. ██████: D-0935, kan du höra mig?

D-9035 är oemottaglig men ansträngd andan kan höras genom ljudflödet. De följande 14 minuterna är D-9035 helt orörlig. Videoflödet är svart och ljudflöded fångar bara subjektets andning och den konstanta tjutandet nerifrån. Efter 14 minuter och 32 sekunder av oförändrade video- och ljudflöden hörs hastiga hjärtslag som inte överensstämmer med mänskliga hjärtslag och ett lågt knakande ljud. 7 sekunder senare drar D-9035 efter andan och vaknar upp igen och fortsätter sin snabba uppgång för trapporna. Hjärtslagen och knakandet försvinner och inget ovanligt syns i videoflödet. Han förhåller sig oemottaglig. D-9035 går ut ur SCP-087 och sitter på golvet utanför ingången.
D-9035 ingår ett katatoniskt tillstånd som han ännu inte har hämtat sig från.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License