SCP-173
rating: +4+x
scp-heritage-v3.png

Genstand #: SCP-173

Objektklassificering: Euklid

Særlige Opbevaringsforanstaltninger: Genstand SCP-173 skal til enhver tid opbevares i en aflåst beholder. Når personale skal trænge ind i SCP-173s b eholder, må der kun, til enhver tid, være 3 indtrængnde, og døren skal låses bag dem. Til enhver tid skal to personer opretholde direkte øjenkontakt med SCP-173, indtil alt personale har rømmet og aflåst beholderen igen.

Beskrivelse: Flyttet til Område-19 1993. Oprindelse er endnu ukendt. Den er konstrueret af beton og rebar med spor af krylonbrandspraymaling. SCP-173 er animeret og yderst fjendtlig. Objektet kan ikke bevæge sig indenfor et direkte synsfelt. Synslinje med SCP-173 må ikke til brydes på noget tidspunkt. Personale, der er pålagt at trænge ind i beholderen, instrueres i at advare hinanden, før de blinker. Det indeberettes om genstanden, at den angriber ved at knække nakken i bunden af kraniet eller ved kvælning. I tilføde af et angreb skal personale overholde procedurerne for opbevaring af Klasse 4 hassarderede genstande.

Personale indberetter om lyde af skraben mod inde fra beholderen, når ingen er til stede indeni. Dette betragtes som normalt, og enhver ændring i denne adfærd skal indberettes til den daværende på vagt fungerende HMCL-inspektør.

Det rødbrune stof på gulvet er en blanding af afføring og blod. Oprindelsen af disse materialer af ukendt. Kabinettet skal rengøres hver anden uge.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License