SCP-002
rating: +4+x
800px-SCP002-new.jpg
SCP-002 i dens indlukkelsesområde

Genstand #: SCP-002

Genstandsklasse: Euklid

Særlige Indslutningsprocedurer: SCP-002 skal forblive forbundet til en egnet strømforsyning til hver en tid, for at forblive i hvad der ser ud til at være en genopladningstilstand. I tilfælde af strømafbrydelse, skal nødsituationsbarrieren mellem genstanden og stiftelsen lukkes og det umiddelbare område evakueres. Når stiftelsens strøm er genetableret, skal korte udbrud af røntgen og ultraviolet stråling skiftevis blitzes over området indtil SCP-002 er genmonteret til strømforsyningen og endvidere er i genopladningstilstanden. Indslutningsområdet skal konstant holdes ved negativt lufttryk.

Hold der omfatter mindst to (2) medlemmer er påkrævet indenfor 20 meter af SCP-002 eller dets indslutningsområde. Personalet skal vedligeholde fysisk kontakt med hinanden til hver en tid for at bekræfte at en anden person er til stede, eftersom opfattelsesevnen kan være sløvet, skæv eller påvirket i nærheden af genstanden.

Intet personale under Niveau 3 er tilladt inde i SCP-002. Dette krav kan frafaldes via skriftlig tilladelse fra to (2) Niveau 4 administratorer uden for anlægget. Kommandopersonale med sådan en tilladelse skal eskorteres af mindst fem (5) Niveau 3 sikkerhedspersonalemedlemmer i varigheden af deres kontakt og skal midlertidigt overgive deres rang og sikkerhedsgodkendelse. Efter kontakt vil kommandopersonale blive eskorteret mindst 5 km væk fra SCP-002 for at gennemgå en to-og-halvfjerds (72) timers karantæne og psykologisk evaluering. Hvis personalet anses for egnet til retur til jobbet af psykologpersonale, kan rang og sikkerhedsgodkendelse tilbagegives når karantænen udløber.

Beskrivelse: SCP-002 ligner en tumorform, kødfyldt vækst med et rumfang på ca. 60 m³ (eller 2000 ft³). En jernventilluge på en side fører til dens indre, hvilket ser ud til at være en normal lejlighed af beskeden størrelse. En væg af værelset har et enkelt vindue, dog er ingen sådan åbning synlig udefra. Værelset har møbler, som, ved nærmere undersøgelse, ser ud til at være skulptureret knogle, vævet hår og forskellige andre biologiske stoffer produceret af menneskekroppen. Al stof testet indtil videre viser uafhængige eller fragmenterede DNA-sekvenser for hver genstand i værelset.

Se Mulhausen-Rapporten [cross-ref:document00.023.603] for detaljer relaterede til genstandens opdagelse.

Reference: Til dato har genstanden været ansvarlig for forsvinden af syv personalemedlemmer.
Genstanden har også i dens tid i stiftelsen yderligere møbleret sig med to lamper, et kastetæppe, et fjernsyn, en radio, en sækkestol, tre bøger i et ukendt sprog, fire styks børnelegetøj og en lille potteplante. Forsøg med flere forskellige laboratoriedyr inklusiv højere primater har slået fejl i at fremprovokere en respons fra SCP-002. Kadavere kan heller ikke fremprovokere nogen reaktion. Uanset hvilken process genstanden bruger til at konvertere organisk materiale om til møbler, er det åbenbart kun muligt ved indførelsen af levende mennesker.

vis Mulhausen-Rapporten docid:00.023.603

Mulhausen-Rapporten [00.023.603]

Følgende er en kort rapport, der beskriver opdagelsen af SCP-002

Genstanden blev først opdaget i et lille krater i det nordlige Portugal, hvor den havde ramt Jorden fra rummet. Indkapslet i en skal af tykt sten, var den kødfulde inderside blotlagt af sammenstødet. En indfødt landmand stødte på stedet og rapporterede hans fund til landsbyens ældste. Genstanden fik SCP Stiftelsens opmærksomhed, da en Niveau 4 agent udstationeret i området opfangede et lille radioaktivt anomali skabt af genstanden.

En samlegruppe af SCP sikkerhedspersonale under lederskab af General Mulhausen var øjeblikkeligt afsendt til området, hvor de hurtigt sikrede genstanden i en stor beholder og udførte indledende eksperimenter med forsøgspersoner fra den nærtliggende landsby. Tre mænd som var sendt individuelt ind i strukturen forsvandt efterfølgende. Ved opdagelsen af denne dødelige egenskab af genstanden, udstedte General Mulhausen en Niveau 4A Tilintetgørelsesordre af ethvert vidne (omkring 1/3 af landsbyen) for at sikre sig ingen kendskab til genstanden uden for stiftelsen, og indledte transport af genstanden til SCP anlæg [DATA SLETTET].

Under forberedelsen af transporten, blev yderligere fire SCP sikkerhedspersonalemedlemmer uforklarligt trukket ind i genstanden og forsvandt med det samme. Under efterfølgende undersøgelse, lignede det at at genstanden havde "groet" flere nye møbler og begyndte at ligne den indre del af et lejlighedsværelse. General Mulhausen beordrede øjeblikkeligt rekvisition af adskillige Klasse III HAZMAT dragter til de resterende sikkerhedsteammedlemmer, som fortsatte med at løfte beholderen op i et ventende fragtskib til transport til SCP indslutningsanlægget.

[DATA SLETTET]

[DATA SLETTET]

Efter termineringen af General Mulhausen, blev SCP-002 gensikret af SCP personalet og bragt ind i en særlig indslutning i [KLASSIFICERET], hvor den i øjeblikket er bosat. Personale med sikkerhedsgodkendelse under Niveau 3 skal nægtes adgang til SCP-002s beholder uden forudgående godkendelse af mindst to Niveau 4 personale efter Mulhausen-hændelsen.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License